“We Mean Business”: Euroopa Komisjoni uus kampaania soodustab praktikakohtade loomist

18. aprill, 2012

Euroopa Komisjon algatas kampaania “We Mean Business”, mille eesmärk on julgustada ettevõtteid pakkuma rohkem praktikavõimalusi, et noored saaksid omandada uusi oskusi ja leida hõlpsamini töökohti. Ühtlasi aitab praktika siirduda noortel kooli- ja haridusmaailmast tööellu. Praktikakohtade pakkumine võib kasulik olla ka ettevõtetele, sest nii saavad nad tundma õppida võimalikke suurepäraseid töötajaid, kes oma värskete ideedega võivad ettevõtte tootlikkust ja konkurentsivõimet tulevikus oluliselt tõsta. Aastatel 2012-2013 toetab komisjon programmide Leonardo da Vinci ja Erasmus raames rahaliselt 280 000 praktikakoha loomist kutse- ja kõrgkoolis õppijatele.

Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou märkis: “Kampaaniaga ‘We Mean Business’ toetatakse liikmesriikide püüdlusi vähendada noorte töötust, mis on mõnes ELi liikmesriigis tõusnud lubamatult kõrgele tasemele. Eelkõige soovime me teadvustada rahvusvahelise praktika olulisust, sest see võimaldab noortel parandada oma keeleoskust ning aitab kaasa enesekindluse ja kohanemisvõime arengule. Meie uuringud näitavad, et tööandjad hindavad sedalaadi oskusi järjest enam.”

Uuringud on näidanud, et väga vähesed ettevõtjad on kursis võimalusega värvata praktikante Euroopa Liidu programmide raames.(1) Kampaania “We Mean Business” eesmärk on muuta seda olukorda ja selgitada ettevõtjatele rahvusvahelise praktika plusspooli.

Kampaanial on oma veebisait, kuhu on koondatud kogu teave ja lingid selle kohta, kuidas korraldada praktikandi võtmist või praktikakoha leidmist üle Euroopa. Liikmesriikides hakatakse korraldama tutvustavaid üritusi, mis on eelkõige mõeldud kaubanduskodadele, piirkondliku arenguga tegelevatele asutustele, ettevõtluse toetamise organisatsioonidele ja muudele arvamuskujundajatele, kes suudavad ettevõtjatele selgitada praktikakohtade loomise kasulikkust.

Taust

2011. aasta detsembris avalikkuse ette toodud algatuse “Noortele pakutavad võimalused” (IP/11/1568) osana otsustas Euroopa Komisjon, et ta suurendab programmide Leonardo da Vinci ja Erasmus raames kutse- ja kõrgkoolide õpilastele ning üliõpilastele pakutavate praktikakohtade arvu 30%. 2012 aastal saab välisriiki praktikale minekuks toetust vähemalt 130 000 noort. See arv peaks järgmisel aastal suurenema 150 000ni.

Uuringud näitavad, et võõrkeeleoskusega praktikandid võivad aidata ettevõtjatel uutele turgudele pääseda. Keele- ja suhtlusoskuseta tööjõu kasutamine aga võib viia selleni, et kasutamata võimalused muutuvad ettevõtjale kulukaks. 2006 aastal korraldas komisjon küsitluse peaaegu 2000 Euroopa ettevõtja hulgas, kellest 11% vastasid, et nad on kaotanud lepingu keeleoskuse puudumise tagajärjel ja see on neile kokkuvõttes maksma läinud kuni 50 miljonit eurot.(2)

Paralleelselt kampaaniaga “We Mean Business” võtab Euroopa Komisjon homme (18. aprillil) vastu mahuka uute meetmete paketi, mille eesmärk on elavdada majandust uute töövõimaluste pakkumise kaudu. Meetmepaketi üks põhieesmärke on soodustada töökohtade teket rohelise majanduse, tervishoiuteenuste ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektorites.

Lisateave

Algatuse “Noortele pakutavad võimalused” kohta: http://ec.europa.eu/social/yoi,
Kampaania veebisait: http://we-mean-business.europa.eu,
http://ec.europa.eu/culture,
Androulla Vassiliou’ veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm,
Twitter: @VassiliouEU