RA Looming: aitame disaineril oma tööd teha

10. oktoober, 2009

Moedisainer Reet Ausil on Eestis keskkonnasäästliku moedisaini maaletooja ja propageerija kuulsus. Reet Ausi loomingu esitlemiseks loodud RA Looming asutati 2007. aastal. Ettevõtte arendab kaht kollektsiooni: Reet Aus ReUse ja Reet Aus Organic.

”Tootsime koos ühe sõbraga taaskastusmaterjalidest kotte, majanduse pool oli tugev, aga disain vajas järeleaitamist. Reet Ausil oli, vastupidi, disain hästi tugev, majanduses oleks ta aga abi vajanud. Leidsime, et kuna meie tooted ei konkureeri, siis saame üksteisele toeks olla ja nii ühinesingi RA Loominguga, ” räägib ettevõtte juht Toomas Plunt enda ja Reet Ausi kokkusaamisest.

Toomas vastutab kogu ettevõtte majandustegevuse, muuhulgas ka partnerite leidmise ja nendega läbirääkimiste eest. Kommunikatsiooni poolelt nii konkreetset tööjaotust ei ole, kõik sõltub sellest, millega parasjagu tegu ja kellega kontakteerutakse.

Ühistöö seni suurima saavutusena võib nimetada Reet Ausi osalemist 2009. aastal Londoni moenädalal. ”Võtsime plaani ja tegime ära, ” on Toomas tagasihoidlik. Tema sõnul jätab nende omavaheline töökorraldus Reedale aega ja jõudu täielikult disainile pühenduda, tema tegeleb partnerite leidmise ja pikemaajalise finatsplaneerimisega. ”Rutiinsed tegevused oleme püüdnud viia ettevõttest välja, näiteks raamatupidamisteenuse ostame sisse. Töö peab ikka fun ka olema!” leiab Toomas.

Kõrged eesmärgid

”Sihipärane rõivaste taaskasutus sai alguse teatriprojektidest ning ühel hetkel kerkis reaalne küsimus: kas keskkonnasäästliku moega on võimalik tulla turule ja konkureerida massimoega. Sellele küsimusele vastuse leidmine ongi olnud mulle suurimaks väljakutseks,” räägib Reet Aus.

Reeda arvates ei jää võistluses loovus versus äri kaotajaks kumbki. ”Leian, et äris kasutatakse loovust erakordselt palju, iseküsimus, kui tihti seda loovuseks nimetatakse. ” Reet peab äritegevuses väga oluliseks läbipaistvust, seda nii ettevõtte kui toote puhul. ”Tänapäeva ettevõtluses on see paraku väga haruldane nähe… ” nendib ta.

RA Looming on kasutanud nii Tallinna ettevõtlusameti pakutavat alustavate ettevõtete stardiabi kui Kultuurkapitali toetusi. Mõlemast on tegijate sõnul alustavale ettevõttele väga palju abi. Samuti said nad EAS-ilt eksporditoetuse, mis on väga oluline abi välisturgudele sisenemisel.

”Välismessil osalemine on väga kallis. Peab valmistama kollektsiooni näidised, rentima messistendi, tootma turundusmaterjalid, transportima tooted kohale, rentima mannekeenid, lõpuks ka ise kohale sõitma ja seal ööbima ja sööma,” räägib Toomas Plunt. Tema sõnul on ekspordiabi olnud suureks toeks, osa tehtud kulutusi saab kaetud.

Sihipärane tegevus selle nimel, et minna oma kollektsioonidega välisturgudele, on kestnud aasta. Palju aega on kulunud ettevalmistavatele protsessidele nagu turu-uuringud, sihtturgude külastused, kontaktide loomine ning kontseptsiooni ja strateegia väljatöötamine, räägivad partnerid. Sel aastal on sihiks võetud veel Pariisi ja Berliini moenädalad.

Teel tuleviku ärimudelini

Esimene tootmisküps kollektsioon valmis RA Looming alt pool aastat tagasi. ”Kuna moeäris toimuvad asjad aasta võrra ette, siis praeguse töö tulemusi peaksime nägema suvel 2010,” ütleb Reet. Just moeäri pika viitaja tõttu on väikeettevõtte jaoks väga olulised riiklikud toetused ja garantiid, mis võimaldaksid ettevõttel avada oma tegevuses pikemaid perspektiive.
Tänaseks on ettevõttes tehtud palju tööd tootega. ”Oleme jõudnud kollektsioonini, mis annab võimaluse lahendada tekstiilijäätmete probleemi. Loovettevõtlus võimaldab teha asju omal moel. Pakun, et see on tuleviku ärimudel,” räägib Reet Aus.

Soovitused

•         Tuleb keskenduda valitud tegevusele, mitte kalduda kõrvale.
•         Leida üles õiged inimesed ja organisatsioonid, kes omavad kompetentsi.
•         Olla järjepidev ja usaldada oma valikuid ning suhtuda takistusse kui võimalusse muuta midagi paremaks.
•         Väga oluline on toote disain ja kvaliteet.
•         Oluline on pöörata ka tähelepanu rahavoogude juhtimisele