Ragnar Siil: Tallinna Manifest rõhutab valdkonna finantseerimise olulisust

26. oktoober, 2011

altLoov Eesti uuris Ragnar Siililt, Eesti Kultuuriministeeriumi asekantslerilt ja Euroopa Liidu loomemajanduse töögrupi juhilt, millega Tallinna Manifesti  näol täpsemalt tegu on.


Mida annab konverentsil koostatud Tallinna Manifest Eestile?

Tallinna Manifest on üks oluline osa veenmaks Brüsselit loomemajanduse strateegilise arendamise vajalikkusest ja olulisusest. See omakorda tähendab veenmaks otsustajaid, et järgmisel rahastamisperioodil oleks loomemajanduse arengule suunatud ka finantseerimisvahendid ning rahalised ressursid.

Kohalikele omavalitsustele annab manifest aga viite, et ka kohalikul tasemel tuleks antud rahastusmehhanismidega arvestada. Võin öelda, et Eestis on läinud hästi, sest kohalikul tasandil on loomemajanduse arendamise vajadust mõistetud ning sellega ka tegeletakse.

Kes on need, kes peaksid seisma hea, et manifestis kirjapandu reaalselt ka ellu viidaks?

Esiteks ütlen loomulikult, et kõik antud konverentsil osalejad. Manifest on osalejate ühislooming ning selle ellu rakendamine ühisvastutus.

Teisena võtan vasututuse ka endale- olles Euroopa Liidu loomemajanduse töögrupi juht on minu kohustuseks manifesti tutvustamine antud töögrupile ja Euroopa Liidu poliitikakujundajatele Brüsselis. Täpsemalt tähendab see, et seisan hea selle eest, et manifestis välja toodud soovitused saaksid kajastatud ka Euroopa Liidu loomemajanduse poliitikate käsiraamatus ja töögruppi lõppraportis nii palju kui võimalik.

Intervjueeris Piret Potisepp

VAATA LISAKS: 
Pildigalerii
Blogi, presentatsioonid ja materjalid 
Artiklid eesti keeles
Videoklipp
President Toomas Hendrik Ilvese kõne