Ragnar Siil tõsteti esile Euroopa kultuuripoliitika tegijana

08. jaanuar, 2014

ragnarsiil veebEuroopa Nõukogu ja ERICarts, kes annavad ühiselt välja Euroopa kultuuripoliitikate kompendiumit, valisid endise Eesti Kultuuriministeeriumi asekantsleri Ragnari Siili värskelt Euroopa kultuuripoliitika tegijaks. Täna töötab Ragnar sõltumatu kultuuripoliitika ning loomemajanduse konsultandina ning esindab Eestit rahvusvahelistes loomemajanduse töögruppides.

Ragnar Siil on olnud EL kultuuri- ja loomemajanduse ekspertgrupi liige alates 2008. aastast ning alates 2011. selle juht (täna koos Kimmo Aulake-ga Soomest). 27 liikmesriigi esindajatest koosnev ekspertgrupp on koostanud loomemajanduse edendamiseks EL struktuurifondide strateegilise kasutamise poliitika käsiraamatu ning kultuuri- ja loomemajanduse rahvusvahelistumise ning ekspordistrateegiate raporti. Lisaks Eestile on Ragnar nõustanud loomemajanduse arendamist Lätis, Slovakkias, Makedoonias, Horvaatias, Hiinas, Tšehhis, Gruusias, Islandil, Venemaal ning paljudes teistes riikides. 

Euroopa kultuuripoliitikate kompendium pakub avalikku informatsiooni ning uuringuid järgmistele instantsidele:

  • ametnikele poliitikakujundamiseks ning avalikkuse informeerimiseks kultuuripoliitikate aregute suunal riigis
  • Euroopa Nõukogule kultuuripoliitikate arengute ja trendide monitoorimiseks nii riiklikul kui EL tasandil  
  • teaduritele võrdlevate poliitikaanalüüside koostamiseks
  • võrgustikkudele ja MTÜdele infoks ning lobby-tegevusteks 
  • ajakirjanikele sisendiks kultuuripoliitika arengutest kirjutamisel nii koduriigis kui võrdlevalt teiste riikidega
  • tudengitele infoallikaks kultuurikorralduse ning – poliitikate ainete õppimisel 

Loe lisa: http://www.culturalpolicies.net/web/cultural-policy-actor.php?aid=252