Rahvaraamatukogud saavad sel aastal riigilt 2,36 miljonit eurot

19. jaanuar, 2015

Jõustus kultuuriministri määrus rahvaraamatukogude rahastamise kohta, mis vahetab välja 15 aastat tagasi vastu võetud ja tänaseks vananenud rahastamispõhimõtted. Koos tänavuse eelarvetõusuga annab see rahvaraamatukogudele paremad alused tegutsemiseks.

Kultuuriminister Urve Tiiduse sõnul on raamatukogudes kesksel kohal raamatukoguhoidjad, kes on pühendunud lugemisharjumuse kujundamisele. Riigipalgalistel raamatukogutöötajatel kasvas töötasu tänavu 4,5%.

„Lugemisharjumuste kujundamine ja lugemist soosiva õhustiku loomine on ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kiiret arengut arvestades jätkuvalt vajalik,“ on kultuuriminister Tiidus veendunud. „Asjatundlikel raamatukoguhoidjatel on võtmeroll lastest ja noortest raamatuinimeste kujundamisel, seepärast on riigi jaoks oluline toetada raamatukogutöötajaid nii töötasude kui enesearendamisvõimaluste kaudu. Lisaks kasvas tänavu 5% teavikute soetamise toetus, et kindlustada uuema kirjanduse olemasolu kõigis rahvaraamatukogudes üle Eesti,“ rääkis Urve Tiidus.

Kultuuriministeeriumi raamatukogunõuniku Ülle Talihärmi kinnitusel sisaldab täna kehtima hakanud määrus varasemast tuttavat põhimõtet, mille järgi sõltub teavikute soetamise toetuse suurus rahvaraamatukogu teeninduspiirkonna elanike arvust. Regionaalse arengu tagamiseks saavad elanike arvule vastava toetuse kõik maakonnaraamatukogud, välja arvatud Tallinna ja Tartu rahvaraamatukogud, sest neis linnades on ka teisi avalikku teenust pakkuvaid raamatukogusid. Erisus kehtib ka Ida-Virumaa jaoks, kus toetuse summa korrutatakse koefitsiendiga 1,15. Üle jääv summa jaotatakse maakondade rahvaraamatukogude vahel, et tagada teavikute parem kättesaadavus. 30% teavikute toetusest on ette nähtud eesti keele ja kultuuri jaoks oluliste väljaannete soetamiseks.

Kultuuriministeerium eraldab 2015. aastal rahvaraamatukogudele kokku 2,36 miljonit eurot, mis sisaldab 5% võrra kasvanud teavikute soetamise toetust (1 761 784 eurot), 4,5% võrra suurenenud maakonnaraamatukogu töötajate tegevuskulude toetust (565 034 eurot) ning ligi kolmandiku võrra kasvanud rahvaraamatukogude arendamistoetust (30 000 eurot). Toetuste eraldamine toimub vastavalt kultuuriministri määrusele „Rahvaraamatukogude riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord“, mis jõustusid 17. jaanuaril.

 

FOTO:”Nii palju huvitavaid raamatuid”, autor: Ilme Säde. Foto pälvis eripreemia Lugemisaasta fotokonkursil “Lugemise lummuses”