Rahvusraamatukogu korraldab GIS- ja geograafia teabepäeva

18. november, 2013

rahvusraamat25Kolmapäeval, 20. novembril kella 10-17 toimub Eesti Rahvusraamatukogus teabepäev GEOGRAAFIA PANEB PAIKA.


Geograafia ja geoinfosüsteemide (GIS) teabepäeva eesmärk on populariseerida geograafiat, geoinformaatikat, kartograafiat ja nendega tihedalt seotud erialasid, tõsta geograafiaõpetajate teadlikkust GISidest ja toetada neid õpilastes geoinformaatika, kartograafia ja geograafia vastu huvi äratamisel. Lisaks on kindlasti oluline oskusteabe jagamine nii spetsialistide vahel kui ka õpilastele, tudengitele ja õpetajatele. Seekord tähistatakse lisaks GIS-päevale geograafianädalat (18.–22. november), millal korraldatakse üritusi nii õpetajatele kui ka õpilastele (täpsemalt vt GIS-päeva kodulehel).
K
onverentsisaalis tutvustatakse GISi kasutamist koolis õppetöö tõhustamiseks ning valdkondade spetsialistid räägivad, kuidas GISi vahendite abil andmeid koguda ja analüüsida.
Lisaks ettekannetele suures konverentsisaalis 
– tutvustavad asutused ja ettevõtted fuajees tarkvaralahendusi, andmekogusid,publikatsioone, kaarte jm.Rahvusraamatukogu tutvustab oma kartograafiakogu;
– toimuvad õpetajatele ja teistele geograafiahuvilistele praktilise suunitlusega GIS- ja kaarditarkvara kasutamise lühikoolitused (kestus 2 akadeemilist tundi, algus kell 10.30 ja 13);
on ettekannete vaheaegadel (kella 12-13 ja 14.30-15) võimalik külastada väikeses konverentsisaalis näitust “Kaardikoostamise tehnikate areng”(kaardid Rahvusraamatukogu kogudest);
– toimub õpilaste joonistusvõistluse ja kaardivõistluse võitjate autasustamine.

Teabepäeva korraldavad Eesti Geoinformaatika Selts, Eesti Rahvusraamatukogu, Statistikaamet, Maa-amet, Tartu Ülikooli Geograafia osakond, Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituut, Tallinna Ülikooli Loodusteaduste osakond, Keskkonnateabe Keskus, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna geograafiaõpetajate ainesektsioon, AlphaGIS, Regio.
Vaata kava
Teabepäev on tasuta.