Rahvusvaheline logistika ja ostujuhtimine stardib oktoobris!

01. august, 2012

MI

Koolituse abil õpitakse paremini mõistma tervikliku logistilise mõttelaadi tähtsust tänapäeva ettevõtluses ja saavutatakse mitmekülgseid teadmisi logistika tähtsamatest valdkondadest.

Rahvusvahelise logistika ja ostujuhtimise programmi käigus kujuneb tervikpilt kogu tarneahelast!

Logistiline mõttelaad

Koolituse abil õpitakse paremini mõistma tervikliku logistilise mõttelaadi tähtsust tänapäeva ettevõtluses ja saavutatakse mitmekülgseid teadmisi logistika tähtsamatest valdkondadest.

Kellele sobib Marketingi Instituudi logistika ja ostujuhtimise koolitus?

Logistika ja ostujuhtimise programm on toeks igapäevatöös logistika ja ostmisega kokkupuutuvatele inimestele ja ka neile, kellel ei ole logistilisi protsesse terviklikult käsitlevat haridust.

Logistika ja ostujuhtimise koolituse eesmärgid

Õppeprotsessi läbinud inimene näeb ostutegevuse, laonduse ja transpordi osa logistilises ahelas ning suudab osaleda eksperdina nende valdkondade töö planeerimises ja rakendamises.

Koolituse kasu ettevõttele

Pikemas perspektiivis on programmi eesmärk tõsta ettevõtte rentaablust täiustatud logistiliste lahendustega, aidata vältida kaubandus- ja ostutegevusega kaasnevaid riske.

Programmi põhjal saab koostada ettevõttele sobiva koolituse.

Koolituspäevade (kokku 64 AT) toimumisajad:

24.10.2012

28.11.2012

19.12.2012

23.01.2013

20.02.2013

20.03.2013

24.04.2013

22.05.2013

Lisainfo: Marketingi Instituut