Rahvusvahelistele kultuuriüritustele ja konverentsidele saab taotleda toetust

10. jaanuar, 2011

alt Tänasest 7. märtsini saab EASist taotleda toetusi rahvusvaheliste konverentside ja kultuuriürituste läbiviimiseks Eestis. Toetuse eesmärgiks on väliskülastajate ööbimiste arvu suurendamine ja  turismi hooajalisuse vähendamine. Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamist kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Vooru eelarve on 640 000 eurot, millega toetatakse rahvusvaheliste konverentside ja kultuuriürituste kavandamist ja läbiviimist ning turundustegevust välisriikides.

„Suured kultuurisündmused ja konverentsiturism annavad hea võimaluse Eesti tuntuse kasvatamiseks rahvusvaheliselt. Lisaks aitab see ka madalhooajal tõsta majutusettevõtete täituvust ning turismiga seotud ettevõtete käivet,“ kommenteeris EASi turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso. „Rahvusvahelise turu nimel pingutamine aitab tõsta ka teenuste kvaliteeti ning mitmekesistab muuhulgas kultuuripealinna aasta üldist kultuuriürituste fooni,“ ütles Mutso.

Toetuse minimaalne suurus on 19 000 eurot ja maksimaalne suurus 64 000 eurot ühe kultuuriürituse kohta; 15 000 – 32 000 eurot ühe konverentsi kohta. Nõutav omafinantseering on vähemalt 30% toetatavatest kuludest. Korraga saab toetust taotleda ühele projektile ning toetamisele ei kuulu tulu teenivad üritused.

Taotluste esitamise tähtaeg on 07.03.2011. Enne taotluse esitamist on soovitatav tulla EASi eelnõustamisele. Samuti on võimalik osaleda infopäevadel, kus EASi konsultandid selgitavad, mis on meetme eesmärk ning kuidas taotlust koostada. Täna toimub infopäev Tallinnas ja homme Tartus.

Toetust võib taotleda riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus, sihtasutus, mittetulundusühing või avalik-õiguslik juriidiline isik.

Tegemist on teise osaga rahvusvaheliste konverentside ja ürituste toetamise II voorust. Esimeses osas sai esitada taotluseid rahvusvaheliste spordiürituste toetuseks.

Infopäeva kava: http://eas.ee/index.php/avalikule-ja-mittetulundussektorile/turism/rahvusvaheliste-uerituste-ja-konverentside-toetamine/infopaeevad