Rahvusvahelistest arhitektuurivõistlustest osavõtmise toetust saab taotleda juuni lõpuni

26. märts, 2014

arhitektuurikeskusEesti Arhitektuurikeskus tuletab meelde, et kuni juuni lõpuni on arhitektuuribüroodel võimalik taotleda rahalist toetust rahvusvahelistest arhitektuurivõistlustest osa võtmise kulude katmiseks.

Koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega ning Euroopa Regionaalarengu Fondi toel avatud meetme eesmärgiks on aidata kaasa Eesti arhitektuuribüroode eksporditegevusele.  

Toetus on mõeldud juriidilisest isikust arhitektuuribüroodele erialase töö hankimiseks läbi välisriikides korraldatavate arhitektuurivõistluste või projekteerimishangete. Toetust saavad taotleda bürood, mis on oma senises tegevuses saavutanud tunnustust ning olnud edukad arhitektuurivõistlustel. Toetust taotlev büroo peab olema seadnud eesmärgiks tegeleda erialase ekspordiga ja liitunud selle kinnituseks Eesti Arhitektuurikeskuse ekspordivõrgustikuga AKU. Toetuse eraldamisel on eelistatud osavõtt kutsutud võistlustest, nö teise ringi jäävad avalikud võistlused ja riigihanked. Ideevõistlusi, millele üldjuhul ei järgne tellimust või rakendust, ei toetata. 

Büroode taotlusi hindab komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja Raul Järg ja keskuse finantsspetsialist Merike Krais ning kaks sõltumatut erialaspetsialisti, kutsutud erialaliidu esindajad. Komisjon teeb otsuseid kord kuus, eelmise kuu taotlused vaadatakse läbi järgmise kuu kümnendaks kuupäevaks. Juba toimunud võistlusi tagantjärgi ei toetata.

Toetusmeetme tingimused: http://www.arhitektuurikeskus.ee/aku/toetusmeede/