Rakveres õpiti ettevõtlusteatri stsenaariumi koostamist ja valmimas on metoodika kasutamist toetav veebirakendus

12. november, 2014

Stsenaariumide koostamise koolitus RakveresEttevõtlusteater MTÜ viis 21. oktoobril läbi stsenaariumite koostamise koolituse, kus osalesid õpetajad,õppejõud, õpilased ja tudengid Eesti eri paigust. Heiti Pakk Juhtimisteatrist ja metoodik Diana Tandruselgitasid, kuidas ettevõtluse tüüpolukordadest kujundada stseenid, mis loovad teatraalse terviku. 

Heiti Paki sõnul teeb just võimalus kaasa elada ja läbi tunda reaalseid situatsioone teatri õppimise jaokskasulikuks. Tema sõnul räägib üks lugu rohkem kui kümme loengut ja need omakorda jaotuvadvõitluslugudeks ja sisemise kasvamise lugudeks. Peamine, et stseeni koostamisel on eesmärk paigas, see tähendab, et tegijatel on selge arusaam, miks antud teema on sedavõrd oluline.

Silvia Soro leidis Viljandi Gümnaasiumi Teatristuudio lugu analüüsides, et antud ettevõtte puhuleristusid teemadena oskus leida fookus, olla paindlik ning mitte murduda, vaid võtta uued sihid.Koolitusel osalejatel on valmimas etendused SmartPostist, Pätsist, Kiviõli Seikluskeskusest,Ettevõtluskülast ning teistest ettevõtetest ja algatustest.

Ettevõtlusteatri veebirakendust loob Ettevõtlusteater MTÜ koostöös TTÜ Virumaa Kolledži ja Ida-ViruEttevõtluskeskuse haridusprogrammiga “Ettevõtlik kool”.