Rasmus Wiinstedt Tscherning :Loomesektor mõjutab majanduskasvu

20. oktoober, 2011

altRasmus Wiinstedt Tscherning on Taanis asuva Centre for Culture and Experience Economy juht.
CKO (Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi) peamine tähelepanu on pööratud innovatsioonile äris ja seda koostöös loomeettevõtjatega, eesmärgiga toetada potentsiaalset majanduskasvu.

CKO pöörab majanduskasvule tähelepanu läbi kolme dimensiooni. Esiteks on eesmärk tugevdada kasvu loomemajanduses ning parandada koostöövõimalusi loomemajanduse ja teiste sektorite vahel. Loomeinimeste ressursid võimaldavad edukalt traditsioonilise äri arengusse panustada. Fakt on, et kogemusmajandus sünnib loomemajanduse sektoris – seal luuakse sisu ja innovaatilisi lahendusi. 2011. aastal läbi viidud uuringu kohaselt moodustab loomemajandus Taanis lausa 12% (45 miljardit EUR.)

Samuti 2010  aastal läbi viidud The European Competitiveness Report tõestab, et loominguliste elukutsete arv kasvab nii loomemajanduses kui teistes sektorites. Uurimus viitab ka, et loomemajandus toetab innovatsiooni, julgustab majanduslikku kasvu ning loob uusi töökohti.

Kuidas siis toetada loomesektorit? Peamine fookus peab olema haridusel, eriti ettevõtluse-alasel koolitustel. Oleme loomeinimestele loonud võimalusi õppida ettevõtlust. Me peame investoritel aitama mõista loomemajanduses peituvat suurt potentsiaali – on tark investeerida teadmisteesse, kogemustesse ja ressurssidesse, mis tihtipeale ettevõtetel puuduvad. Loominguline pädevus peab olema tehtud firmade jaoks  atraktiivsemaks, et nad saaksid ettevõtmise kasulikkusest sisuliselt aru. Seega on vajadus nõudluse poolt suurendada, mida CKO Taanis teebki.

Põhjamaade loomemajanduse tugevused ja nõrkused on täna edukalt kaardistatud. Piirkonnas on tugevad traditsioonid loovuse ja disaini valdkonnas ning samuti on märkimisväärsed riiklikud investeeringud kultuuri. Endiselt on loomemajanduses kaubanduslik tase madal, ka professionaalsetesse oskustesse võiks panustada. Tänapäeval investorid on skeptilised toetamaks teadmatut. Kindlasti saab loomemajandus kasu sektoriteülesest partnerlusest nii omas valdkonnas kui ka nn. tavaliste ettevõtetega. Sektori arengut toetab  sünergia loomine riiklike poliitikatega ja koostöö Põhjamaade vahel.

Taanlased on murdnud müüdi, et loomeinimesed on vähem auahned ja ei ole ärist huvitatud. Uuring tõestas, et nendel inimestel on kõrged ootused nii kunstivaldkonnas, äris kui ka kasumi teenimisel ning nad on valmis kasvama ja minema välisturgudele. Sellisel tegevusel on muidugi suured väljakutsed, mida saab jälle ületada koolitustega ning koostöödvõimekust teiste sektoritega parandades .

CKO töötab algatusega, mille nimi on Creative Business Cup, mis on sisuliselt loomeettevõtjate pitching, kus ettevõtjad esitlevad investoritele äriplaane. 2012 aastal viiakse Globaalse Ettevõtlusnädala raames läbi Global Business Cup.

Intervjueeris Piret Potisepp

VAATA LISAKS: 
Pildigalerii
Blogi, presentatsioonid ja materjalid 
Artiklid eesti keeles
Videoklipp
President Toomas Hendrik Ilvese kõne