Raul Allikivi: Ekspordi toetamine muutub paindlikumaks

31. mai, 2012

Raul_AllikiviLinnaruumi festivali Nordic Look 2012 raames toimus 30. mail KUMUs seminar, kus räägiti välisturgudele sisenemisest ja ühisturundusest.  Selleaastase Nordic Looki temaatikale kohaselt vaadeldi ekspordivõimalusi arhitektuuri võtmes, kuid peamised ärikultuurijooned on riigiti sarnased kõikides valdkondades.


Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja asetäitja Raul Allikivi rõhutas eelkõige ekspordi olulisust Eesti majanduses. „Võime rahul olla, kui eesti eksport oleks suurusjärgus 9 Ericssoni, 85 ABB-d ja 135 Krimeltet,“ ilmestas Allikivi oma väidet.

Kui varem on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevuste hulka kuulunud pigem eksporditoetused, siis perioodil  2014- 2010 on rõhuasutused veidi spetsiifilisemaks muutunud. „Tänasel päeval on olulised pigem kontaktid ning toetus ettevõtetele põhineb  kliendisegmendil. Tahame lihtsustada uutele sihtturgudele sisenemist läbi ekspordialase nõustamise, infoteenuste, mille läbi ka üldine teadlikkus tõuseb,“ selgitas Allikivi. Ministeeriumi prioriteetide hulka kuulub samuti töö sihtturgudel. „Oluline on ka töötajate kompetentsi tõstmine läbi koolituste. Oleme seda meelt, et toetada tuleb ettevõtete pikaajalisi plaane välisturgudel.“

Tuleviku võtmes võib Eestit vaadelda mitmest aspektist.  „Me võime olla kui kui värav laiemasse regiooni, miks mitte olla transiitjaam Aasia lendudele või nö innovatsioonikeskus uute teenuste arendamisel,“ arutles Allikivi. „Märkimisväärne tähtsus on välisinvesteeringutel, mida Aasia suunalt Eestis peaaegu polegi. Ka vastassuunal tegutsemine on oluline- tegelikult on kavas läbi viia pilootprojekte, näiteks viia viis ettevõtet Aasia turule.“

Loe veel: Janne Teräsvirta: Põnevad projektid tuleb maailmast üles otsida

Denis Priimägi: Ukrainas kehtivad teised reeglid!

Kuidas jõuab ettevõtja välisturgudele? Soome, Läti ja Leedu ärikultuur

Fotod, videod, ettekanded – linnaruumifestivali Nordic Look kokkuvõte