Reasearch and Strategies

02. märts, 2011

2010
ETI

Creative Metropoles – Situation analysis of 11 cities
Rahvusvahelise INTERREG IVC projekti “Creative Metropoles” raames valminud põhjalik uuring Tallinna ning mitmete teiste Euroopa linnade loomemajanduse arendamise kohta. Võimalik tutvuda projekti partnerlinnades loomemajanduse arendamiseks kasutuselolevate toetusmeetmetega.

Tartu LV

Hands-on: Regional Strategies for Creative Industries in Bergen, Tartu and Turku
Tartu, Bergeni ja Turu linnade ühisprojekt, mille eesmärk oli töötada välja soovitused loomemajanduse arendamiseks ja koostada igas osalevas linnas kohalik loomemajanduse strateegia. Projekti toetas Nordic Innovation Centre.