Reedel toimub Kultuurifoorum

09. november, 2011

altReedel toimub Haapsalus Kultuurifoorum, kus arutatakse kultuuripoliitika põhisuundi. Foorumit saab reedel jälgida ka interneti vahendusel.Sel sügisel on igaüks meist kultuuripoliitik. Et vabariigi valitsuse tegevusprogrammis on sätestatud dokumendi „Kultuuripoliitika põhisuunad aastani 2020“ esitamine riigikogule ja seal vastuvõtmine, siis seda ka tehakse sõltumata sellest, kui aktiivne on asjaosaliste kaasalöömine ettevalmistavas töös. Eesti Kultuuri Koda juhindub kodanikuühiskonna põhimõtetest, mis näevad ette aktiivset osalemist riigi valdkondlike poliitikadokumentide kujundamises. Kuna ka valitsuse poolne valmisolek avatud partnerluseks on olemas, siis mis seal muud kui kaasugem!

 

Et uued põhisuunad saaksid parimad võimalikest, korraldab Eesti Kultuuri Koda nende arutamiseks kahepäevase foorumi Haapsalu Kultuurikeskuses 11.-12. novembril. Foorum õnnestub, kui sellest osavõtt on võimalikult rohke ja aktiivne. Sama oluline sisukate mõttevahetuste sünniks on eeltöö. Kultuuriministeerium on loonud ja haldab kultuuripoliitika veebilehte www.kultuuripoliitika.ee, mille regulaarne külastamine aitab olla kursis sündmustega põhisuundade arendamise teel. Praeguseks hakkab raamistik kuju võtma ning töörühm ootab aktiivset osavõttu.

Üritust kantakse üle ka veebi vahendusel. Foorumit saab jälgida 11.novembril ajavahemikus 12.00 -16.00 Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia projekti Access Creativity veebilehelt:www.accesscreativity.net