Reet Aus kaitseb Eesti esimest loomingulist doktoritööd

06. detsember, 2011

altEesti Kunstiakadeemia doktorant Reet Aus kaitseb 20. detsembril 2011.a. kell 14.00 Rüütelkonna hoones (Kiriku plats 1-201, Tallinn) oma loomingulist doktoritööd teemal “Trash to Trend – Upcycling in Fashion Design”.


Kaitsmise protseduuri osana toimub Reet Ausi doktoritöö loomingulise osa näitus, mis on publikule avatud alates kella 13.30st.

Doktoritöö juhendaja: prof dr Harri Moora
Eelretsensendid: dr Joan Farrer, prof Martin Pärn
Oponent: dr Joan Farrer

Reet Ausi doktoritöö keskmes on disaini- ja tootmismudel “Trash to Trend”. Tuginedes akadeemilisele uurimistööle ja pikaajalisele disainerikogemusele töötas Reet Aus praktiliste näidete ning eksperimentide najal välja väärtustava taaskasutuse (i.k. upcycling) meetodist lähtuva disaini- ja tootmismudeli, mis võimaldab luua minimaalse keskkonnamõjuga moetooteid.

Doktoritöö peamised eesmärgid on leida vastus küsimustele, kuidas rakendada disaini moetööstuse keskkonnamõju vähendamiseks ja kuidas tuua disaini abil tekstiilijäätmed tagasi eluahelasse, andes neile uue väärtuse; töötada välja väärtustava taaskasutuse (i.k. upcycling) meetodist lähtuv disaini- ja tootmismudel, mis oleks rakendatav ühteaegu nii unikaaldisainis kui seeriatootmises. Uurimuse alguses suuresti intuitiivselt loodud metodoloogiline raamistik kuulub praktikast juhinduva uurimuse paradigmasse (i.k. practice-led research), nii nagu see on määratletud ennekõike Steven Scriveneri ja Michael Biggsi töödes. 

Reet Ausi uurimuse peamiseks edasiviivaks jõuks on olnud moekollektsioonide ja teatrikostüümine disainimine. Selle töö tulemusena on sündinud iseseisvad disainid, mis on ühtaegu eksperimendid leidmaks sobilikku disaini-ja tootmismudelit. Eksperimentide juures on Reet Aus lähtunud nii eelnevatest teatridisainidest kui kollektsioonidest omandatud koge-mustest, aga ka teabest, mille kogumiseks on ta kasutanud erialast kirjandust ning vabas vormis intervjuusid disainerite, ettevõtete juhtidega, organisatsioonide ja uurijatega. Samuti rakendas ta olelusringi hindamise meetodit, hindamaks ühe oma kollektsiooni keskkonnamõju ja viis läbi küsimustikul põhineva tekstiilijäätmete kaardistamise uurimuse, mis oli sisendiks ka veebipõhise jäätmekaardistamise platvormi loomiseks.

Erinevate üksteist täiendavate meetodite kasutamine uurimisprotsessis andis tulemuseks rea osalt sõltumatuid, osalt üksteisega seotud väljuneid: disaini- ja tootmismudel “Trash to Trend”, rida teatridisaine ning moekollektsioone, kaubamärgi “Reet Aus Upcycled”, mis kehastab kõige ehedamalt “Trash to Trend” tootmis- ja disainimudelit, veebiplatvormi “Trash to Trend”, mis on mõeldud uurimistöö jooksul kogutud teadmiste ja andmete ning väljatöötatud disaini- ja tootmismudeli vahendamiseks, tekstiilijäätmete kaardistamise veebiplatvorm Reuse, mille arendamine jätkub ka pärast doktoriuurimuse lõppu. 

Doktoritööga on võimalik tutvuda Eesti Kunstiakadeemia kodulehel

 

Kaitsmine toimub inglise keeles.