Rein Lang: Loomemajandusel on oluline roll ajalooliste linnade tulevikus

19. september, 2012

rein_lang

Kultuuriminister Rein Lang: Loomemajandusel on oluline roll ajalooliste linnade tulevikus! Loe edasi »

Indoneesias, Yogyakartas toimus 19. septembril ASEM (Asia-Europe Meeting) Aasia ja Euroopa kultuuriministrite kohtumine ning seekordne kohtumine keskendus ajalooliste linnade haldamisele jätkusuutliku tuleviku nimel (“Managing Heritage Cities for a Sustainable Future”) See on ASEAN-i riikide ja EL ühine koostööplatvorm. ASEM-isse kuuluvad kõik Europa Liidu liikmesriigid ja ka Euroopa Liit tervikuna, Aasiat esinavad 19 riiki.

Töö toimub nii neljas erinevale teemale keskenduvas töögrupis kui ka plenaarsessioonidel – formaati arvestades on teemad pigem üldist laadi.

“Erinevad riigid otsivad siinkohal koostööpunkte. Töörühmades esitletakse oma toimivaid ja edukaid kogemusi,” rääkis Lang. “Väga paljud liikmesriigid, Eesti sealjuures, toonitavad loomeettevõtluse äärmiselt suurt osa ajalooliste linnade jätkusuutlikus arengus. Ei ole mõistlik keskenduda üksnes turismile vaid kogukond peab olema suuteline jätkusuutlikult ennast majandama ja ei saa kahaneda alla teatud piiri. See probleem on ka Tallinna vanalinnal,” rõhutas minister teema olulisust.

“Eesti on esindatud kahes töörühmas. Mõlemas neis on meil ka ettekanne ja töörühma nimega „Heritage Cities as Generators of Creative Economy“ juhin mina koos Indoneesia kultuuriministriga,” heitis Lang valgust põnevale koostööle.