Remy Konimois: 7 põhjust, miks alustavad ettevõtted läbi kukuvad

14. juuni, 2013
RemyKonimoisFotoRemy on ettevõtjana tegutsenud viimased seitse aastat. Tema tööks on brändistrateegia ning sotsiaalmeedia kampaaniate planeerimine ja läbiviimine agentuuris DDR. Remy on ka Tallinna Ettevõtlusinkubaatorite inkubant, kus käivitab ekspordisuunalist teenusedisaini ettevõtet. Siinkohal jagab Remy oma mõtteid ja kogemusi ettevõtlusest.
 
Remy Konimois: Olen viimase 6 aasta jooksul süstemaatiliselt tudeerinud äri ja enesearengu filosoofi ning treeneri Anthony Robbins‘i metoodikaid ja strateegiaid – käinud tema koolitusel, lugenud tema raamatuid ning kuulanud läbi sadu tunde audiomaterjale. Läbi isiklike katsetamiste (läbi võitude ja kaotuste) olen jõudnud tõdemusele, et Robbinsi nõuandeid tasub kuulata, pähe õppida, üles kirjutada ning praktikasse viia.

Järgnev artikkel on kokkuvõte Anthony Robbinsi ettevõtlusalastest nõuannetest ja kasulik lugemine igale juhile hoolimata sellest, millises staadiumis tema juhitav ettevõte parasjagu asub.

Mis toimub Euroopas, Austraalias ja Ameerika Ühendriikides?
Igal aastal lõpetavad mitmed sajad tuhanded firmad Euroopa Liidus enda tegevuse. (Euroopa Liidu statistika). Neljast mikroettevõttest (alla 10 töötajaga) viie aasta pärast kolm enam ei tegutse! Tegevuse lõpetamise protsent on 75%. USA’s ja Austraalias on lõpetamiste suhtarv veelgi kõrgem. Statistiline keskmine ütleb, et ettevõte hakkab teenima arvestatavat kasumit alles viiendal tegevusaastal. See tähendab, et tegevus lõpetatakse enne kasumisse jõudmist. 75% alustavatest ettevõtetest kukub läbi. Miks enamus ettevõtteid läbi kukuvad?

Põhjus 1: ettenägemisvõime puudub

Oskamatus ennetada protsesse ja võimetus näha ette tulevikku on peamised põhjused. Ettenägemisvõime tekib kogemusega, kuid eelkõige baseerub analüüsimisoskusel. Kogemus ei pea olema enda oma, õppida võib ka teiste kogemustest. Inimene, kes tahab õppida 100% enda kogemustest ei suuda oma elu jooksul suurt midagi korda saata, sest elu saab enne otsa. Katse-eksitusmeetodi abil arenemine on liialt ajakulukas. Parimad õpivad teiste kogemustest, kuid ilma süvaanalüüsita ei ole võimalik teiste kogemusi mõista. Teiste edu süvaanalüüs annab ettenägemisvõime.

Kui ette näha ei suuda, siis hakkad ettevõtte juhtimises muutustele reageerima. Ja välistele muutustele äritegevuses reageerides makstakse kõrget hinda – äri ilmselt sureb. Males ei ole võimalik võita ilma samme ette nägemata, sama kehtib äris. Oska näha ette, mis on tulemas ja valmistu aegsasti. Kui oskad ette kaardistada teekonna, mis tuleb läbi käia, siis see on suurim konkurentsieelis üldse. Jälgi seeriaettevõtjaid: nad sammuvad ühelt edult teisele, liiguvad kiiresti ja saavutavad erakordseid tulemusi.

Ettenägemise oskus on äri juhtimine – rahavoogude juhtimine, inimeste juhtimine, enda juhtimine jne. Kõik edukad strateegiad saavad alguse ettenägemisoskusest.

Ainuke viis õigesti tulevikku ette näha on saada nõu kelleltki, kes on selle tee varem edukalt läbinud.  Leia endale mentor, osale koolitustel, loe erialaseid raamatuid.

Põhjus 2: äri põhimõtet “kasva või sure” ei suudeta mõista

Ettevõtted tulevad turule, paar aastat pingutavad ja siis kaob fookus. Kasv peatub. Kui ettevõte ei kasva ja seal toimub seisak, siis ei ole enam võimalik vältida kukkumist. Kõik, mis ei kasva, liigub allapoole. Vahepealset varianti ei eksisteeri.

Turusituatsioon muutub pidevalt. Eriti praegusel ajal, kus teateid uutest tehnoloogiaavastustest jõuab meieni igal kuul. Pidev ja lõputu äri parendamine peab olema äriplaani sisse kirjutatud. Areng ei pea olema tohutu, kuid see peab olema jooksev ja regulaarne. Lõpetades teadlik kasvamine, kukutakse konkurentsist välja ja paari aasta pärast ollakse kõigest ilma – meeskonnast, klientidest ja rahast. Ollakse tagasi alguses. Seal, kus alustati. Ja tekibki käega löömise tunne, sest ei mõisteta seadust – kasva või sure.

Põhjus 3: ”Pole vaja olla parim. Peaasi, et tööd oleks.”

Nii palju, kui on erinevaid inimesi, on ka erinevaid ärifilosoofiaid. Mõne jaoks on täiesti piisav teenida lihtsalt elatist. Teise jaoks on hädavajalik omada kapitali. Üks on maailmavaatelt sotsialistlikum, teine kapitalistlikum. Hoolimata maailmavaatest dikteerib meie elusid keskkond ehk süsteem, milles elame ning igapäevaselt tegutseme. Maailmavaatelisus ja majanduslik süsteem on kaks erinevat asja, mida inimesed pidevalt segi kipuvad ajama.

Euroopa on kirju paik, riikide traditsioonid ja poliitilised suunitlused on väga erinevad, kuid kõigest hoolimata on Euroopa kapitalistlik keskkond. Selles keskkonnas on kindlad reeglid. Ja nii nagu paljudes mängudes – kes reegleid teab ja järgib, sel on suurem võimalus võita. Kes reegleid ei järgi, see jääb kaotajaks.

Meie kõigi igapäevast elukeskkonda on võimalik defineerida ühe lausega: An economic system based on private ownership of capital.

See, kes omab kapitali, suudab mängida mängu võidu peale. Raha teenimine ei ole kapitali teenimine. Kasumi teenimine on kapitali teenimine. Ettevõtja, kes ei keskendu kasumi teenimisele, mängib mängu eirates mängureegleid ja jäädes alati äri-mängus kaotajaks.

Kuidas teenida kasumit? Äriedu ei seisne vaid müümises. Teed müüki – ettevõttel on natuke raha. Kui tahad ehitada äri, siis peab müük olema püsiv, stabiilne, katkematu. Stabiilse müügi “alustala” on kliendid. Ja mitte tavalised kliendid, vaid sind “fännavad” ja imetlevad kliendid. Imetlemine ja fännamine pole aga midagi muud kui tugev bränd.

Võimas bränd tekib ainult siis, kui suudetakse oma klientidele pakkuda rohkem väärtust võrreldes kõigi teiste konkurentidega. Võimas bränd on parim turundus.

Enamus väärtuslikke kliente tuleb suust-suhu reklaami peale. Klient reklaamib ja soovitab meid vabatahtlikult, kui suudame pakkuda oma kliendile tema ootustest rohkem. Seda ihaldusväärset suust-suhu reklaami ei saa osta, seda saab ainult oma tööga välja teenida.

Ole innovaatiline ja  leiad uusi viise, kuidas oma klientidele rohkem korda minna ja pakkuda suuremat väärtust oma klientidele, kui seda konkurendid teha suudavad. Olles parem konkurentidest, saad automaatselt mitmekordselt tulusamaid ja professionaalses mõttes põnevamaid projekte ja läbi selle tõmbad endale uusi sarnaseid projekte ligi. Seega natukene teistest parem olemine teeb sind teistest palju kordi edukamaks (the law of compounding).

Keskpärane ettevõte ei saa kunagi suuri diile ega jõua kunagi suure rahani. Statistika ütleb, et 20% ettevõtetest saavad endale 80% turul olevast rahast. Ja ülejäänud 80% peavad jagama omavahel järgi jäänud ühte viiendikku. Veel enam – keskpärased ettevõtted kaotavad raha, sest nad reageerivad turuolukorrale. Nad ei juhi oma kliendisuhet, vaid nende tegevus on järelkaja ja reaktsioon turul toimuvale.

Põhjus 4: „Piisab, kui meil on konkurentidest palju parem toode“

Sul võib olla konkurentidest kordades parem toode. Reaalsuses võidab aga siiski see ettevõte, kes paremini oma toodet müüa oskab. Turundamine on väärtuse pakkumine.

Väärtust pakutakse siis, kui positsioneeritakse ennast kliendi jaoks väga väärtuslikuks ja ihaldusväärseks. Kuidas? Saa oma valdkonnas silmapaistvaimaks millegi poolest. Kuidas silmapaistvad ettevõtted sünnivad? Kõik on ise otsustanud, et hakkavad silmapaistvaks ettevõtteks. Silmapaistev ettevõte jagab oma sihtgrupile pidevalt väärtuslikku infot ja inimesed tahavad vastu anda. Lihtne. Äri kasvab mühinal.

Põhjus 5: “Meil pole vaja täiskohaga müügiinimest.”

Silmapaistev olemine on imeline relv. Suutmatus konverteerida silmapaistvust müügiks ja ettevõtte kasvuks viib ettevõtte allakäiguspiraalile. Protsessid on ringluses ning omavahel seotud. Kui areng müügis peatub, peatub see ka igas muus valdkonnas – peatub innovatsioon, võtmekliendid kaovad, tekivad finantsprobleemid, inimesed lahkuvad meeskonnast. Ühel hetkel oled jälle üksi. Ja see kõik võib juhtuda väga kiiresti.

Igal ettevõttel on vaja eraldi müügi- ja turundusinimest. Kedagi, kes kasvatab käivet. Pidevalt. See on täiskohaga töö. Käive peab koguaeg kasvama ja sellega kooskõlas peab ettevõte koguaeg kasvama. Teenindussektoris tähendab see ainult ühte – rohkem inimesi. Me ei saa kasvada ilma lisatööjõu palkamiseta. Ja mittekasvamine pole lahendus, vaid probleemi edasilükkamine.

Katkematu müügipäringute voog tähendab seda, et ettevõttel on valikuvõimalus. Valikuvõimalus tähendab olukorra juhtimist. Valikute puudumine ei luba ka tingimusi seada. Katkematu müük annab võimaluse tingida, kaubelda, kehtestada. Kui seda ei suuda efektiivselt teha, siis ei kauple ettevõte ka kunagi märkimisväärsete kasudega. Kui kasudega ei kauple, siis teenitakse endale ainult elatist. Ja nagu eelnevalt mainitud – elatise teenimisel on üks suur probleem, see viib taandarenguni.

Põhjus 6: “Meile ei meeldi raamatupidamine.”

Kui juht ei mõista raamatupidamist, siis raamatupidaja juhib juhti, mitte juht raamatupidajat. Tulemuseks võib olla kaos ja pikemas perspektiivis ettevõtte surm. Raamatupidaja ei oma ettevõtte juriidiliste protsesside läbiviimise osas vastutust. Seadusjärgselt vastutab raamatupidamise ees juhatuse liige. Aga rahavoog on ettevõtte vereringe ja raamatupidamine määrab ära selle, kas südamesse voolab ikka piisavalt verd. Juht ei pea tegema raamatupidamist, kuid ta peab juhtima raamatupidajat. Raamatupidamine ja finantsjuhtimine on A&O, millest tuleb ettevõtluses olles alustada.

Põhjus 7: Ei osata vahet teha inimeste mõtlemisviisil ja mõttemaailmal.

Edukas ühistegevus ettevõtluses põhineb ühisel eesmärgil ja visioonil, mis on väga täpselt defineeritud. Me peame selgelt defineerima ühise eesmärgi ja siis hoolitsema selle eest, et me mõtleme äritegevuse suhtes sarnaselt (ühesugune äri- ja elufilosoofia).

Mõttemaailm võib olla erinev: üks teeb disaini, teine organiseerib, kolmas mõtleb loovideid, neljas tegeleb finantsidega jne. Inimeste taust, hobid, isiklikud eelistused on erinevad. Kuid mõtlemisviis peab kõigil tiimiliikmetel olema ühine, sarnane arusaam, miks me äri teeme, kuhu me tahame jõuda, kuidas on kõige õigem teha, mis on lõppeesmärk jne. See on ääretult oluline. Ühise mõtlemisviisita tekib meeskonnasvaenulik õhkkond.

Ühist mõtlemisiviisi saab hoida ja arendada ainult siis, kui kõik meeskonna liikmed kaasatakse osalema ettevõtte juhtimisprotsessidesse. Kaasamiseta ei ole ühistegevust võimalik arendada. Ühine mõtlemine on ÜLIM JÕUD.

Äriorganisatsioon annab võimaluse kõigil tiimiliikmetel kasvada nii materiaalses, vaimses kui hingelises plaanis, mis organisatsiooni kuulumiseta oleks keerulisem. Kuid positiivne kasvamine on võimalik ainult juhul, kui inimesed jagavad ühist mõtlemisviisi ja osalevad ettevõtte juhtimisprotsessides.