Richard Eisermann: Disain aitab luua ettevõttele turvalisema tuleviku!

16. mai, 2012

buldooserJõulise nimetusega Disainibuldooser on ramminud endale koha Eesti ettevõtlusmaastikul ning kutsub pardale nii disainijuhte kui ettevõtteid selleks, et disaini abil ettevõtte konkurentsivõimet tõsta.


Eesti Disainikeskuse juhi Jane Oblika sõnul valitakse projekti osalema kümme Eesti tugevamat disainijuhti ning kümme ettevõtet. “Eesmärk on disainijuhi ja ettevõtte juhtkonna koostöös leida ettevõtte arenguks innovatiivne lahendus. Disainibuldooseri projekt kestab kokku ligi kaks aastat ja sisaldab lisaks arendustegevusele ka koolitusi, konsultatsioone, disainiauditi läbiviimist ja õppereisi disaini rakendavasse ja rahvusvaheliselt tuntud Soome ettevõttesse,” lisas Oblikas. Projekti osalejad avaldatakse 25. Juunil ning esimene etapp läheb käima augustis.

Projekti strateegiline konsultant, Suurbritannia tunnustatud disainjuhtimise ekspert Richard Eisermann soovitab ettevõtetel küsida oma organisatsiooni kohta viis küsimust. „Esiteks Kuhu Su ettevõte läheb? Milline on Visioon ja strateegia eesmärkideni jõudmiseks? Teiseks tuleb mõelda, kuidas eesmärkideni jõuda? Siin on oluline roll innovatsioonil ning arendustegevusel. Millist lugu Sa maailmale räägid ? Kommunikatsiooon peab olema lihtne ning arusaadav.  Üks keerulisemaid küsimusi on kestlikkus – kuidas seda tagada? Viimasena tuleb analüüsida seda, mida peame oma ettevõtte siseselt muutma, et oma eesmärke saavutada.“ Disainjuhtimise tööriistad on loodud selleks, et sellise suunitlustega küsimustele läbimõeldud vastused anda.

Disaini efektiivsem rakendamine mängib Eisermanni sõnul olulist rolli Eesti järgmiste aastate majanduskasvus ja konkurentsivõime tõusus. “Taanis leiti, et disainile tõsist tähelepanu pööravate ettevõtete käive kasvas viie aasta jooksul keskmiselt 22% kiiremini võrreldes firmadega, kes disaini ei rakendanud. Ettevõtetel, kes kasutasid nii palgaliste kui väliste disainerite teenuseid, moodustas ekspordi osakaal firma käibest kolmandiku. Disaini mittekasutavatel firmadel oli ekspordi osakaal aga keskmiselt alla viiendiku ehk vaid 17,6%. Seega on disaini sihipärane kasutus üheks eelduseks ekspordikäibe kasvatamisel. Ka tööhõive kasv ja kasumlikkus oli disaini kasutavatel firmadel suurem. Suurbritannias tehtud uuringus selgus, et aktiivselt disaini kasutavate ettevõtete väärtus kasvas võrdlusbaasist kaks korda kiiremini. Seega loob disainikasutus väärtust lisaks tarbijatele ka ettevõtte omanikule ja investoritele.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, EASi ning Eesti Disainikeskuse poolt ellu kutsutud Disainibuldooseri projekti eesmärk on tõsta Eesti ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet ja toetada ekspordivõimekust.Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Uuri lisa ja kandideeri Disainibuldooserisse: http://disainikeskus.ee/et/disainibuldooser/