Riigikogu pikendas muusikateose autoriõigusi 20 aasta võrra

05. juuni, 2013

Riigikogu võttis täna 78 poolthäälega vastu valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse, millega pikendati autoriõigusi muusikateose esitajale praeguse 50 aasta asemel 70 aastani alates avaldamisest. 

Seadusmuudatusega võetakse üle Euroopa Liidu vastav direktiiv ja ühtlustatakse direktiiviga seotud õigusnorme, teatas riigikogu.

Seadusmuudatustega pikendatakse esitajate ja fonogrammitootjate õiguste kaitset 70 aastale pärast avaldamist ja võimaldatakse esitajatel, kelle esitusi esmane fonogrammitootja pärast esialgset 50-aastast kaitsetähtaega enam ei avalda, soovi korral leping üles öelda ning oma esituse üle taas ise otsustada.

Stuudiomuusikutele, kes on oma salvestamise, reprodutseerimise, levitamise ja üldsusele suunamise õigused loovutanud ühekordse tasu eest fonogrammitootjale, luuakse fond, kuhu paigutatakse 20 protsenti tulust selliste fonogrammide kasutamise eest, mis tähtaja pikendamata jätmise korral oleksid kaotanud kaitse.

Seadus jõustub 2013. aasta 1. novembril.