Riik ärgitab ettevõtjaid kastist välja mõtlema

17. november, 2015

Uuenduslike ideede testimiseks ja arendamiseks ning ettevõtteväliste tippspetsialistide kaasamiseks on ettevõtjatel 25. novembrist võimalik taotleda innovatsiooni- ja arendusosakut.

Ettevõtlusminister Liisa Oviir ütles, et lõviosa Eesti majandusest ei kõneta koostöö meie kodumaise teadus- ja arendus sektoriga. „Ettevõtete jaoks on innovaatiliste tegevuste pingereas koostöö ülikoolidega üks madalaimatest, seda edestavad messid ja näitused.“

Ta lisas, et kui ligi pool tehnoloogiliselt innovaatilistest ettevõtetest teevad küll innovatsioonialast koostööd, siis vaid 3% neist hindab ülikoole kõige väärtuslikumaks koostööpartneriks. „Edukas koostöö eeldab mõlemapoolset pingutust, mistõttu ma loodan, et osakute toetusskeemi kasutavad mõlemad koostööpartnerid teineteise tundmaõppimiseks ning ühise eesmärgi saavutamiseks.“

Minister rõhutas, et konkurentsis püsimiseks on vaja investeerida kaasaegsete ja uuenduslike lahenduste väljatöötamisse, kuid sageli napib väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel endil selleks vahendeid ja teadmisi. „Ettevõtete ja teadus-arendus sektori vahelise koostöö stimuleerimiseks oleme välja töötanud innovatsiooniosaku meetme,“ lausus Oviir ja täpsustas, et lisandunud arendusosak võimaldab hea arenduspotentsiaaliga ideele taotleda suuremamahulist jätkutoetust.

„Kui tundub, et mingid asjad enam ei toimi ja enda mõistusest jääb väheks, tasub uus teadmine sisse osta,“ ütles Oviir ja soovitas ettevõtjail väga hoolikalt läbi mõelda, milliselt partnerilt teenust osta, kuna osakud on ettevõtjale ühekordne toetus.

Innovatsiooni- ja arendusosaku kaasabil saab ettevõtja osta teadmisi sisse näiteks ülikoolidelt, kõrgkoolidelt, laboritelt, patendibüroodelt ja teistelt innovatsiooniteenuse pakkujatelt selleks, et katsetada ja arendada ideid, mis panustavad ettevõtte uuendustegevusse nagu uudsete toodete, teenuste, tehnoloogiate, protsesside väljatöötamine või seniste parendamine. Toetatavad tegevused peavad aitama kaasa ettevõtete konkurentsivõime suurendamisele.

Selleks, et projektide toetused oleksid vajaduspõhised ning kaalutletud, on innovatsiooniosaku kasutamisel kohustuslik omaosalusmäär 20%, arendusosaku kasutamisel 30%.

Taotletava toetuse maksimaalne summa innovatsiooniosaku puhul on 4000 eurot, arendusosaku puhul 20 000 eurot.

Meetme tegevuste eelarve on 10 000 000 eurot. Meetme tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.