Riik ei tea, kus leidub inimeste kohta tundlikke andmeid

14. november, 2017

2018. aasta mais hakkab kehtima Euroopa Liidu määrus, mille kohaselt inimesed on enda kohta käivate andmete omanikud.  Riigid aga ei tea, millised andmed ja millistes andmebaasides on olemas, sest näiteks pilvepõhiselt võivad need olla jagatud ka kolmandatele osapooltele. Kuidas inimesed ja riigid saaksid kontrollida, milliseid andmeid ja kes omab?

Üleeuroopalise võistluse eGovernance Solutions võitis projekt PSII ja nende loodud andmehaldustarkvara DeepScan pakub probleemile lahenduse. Skaneerides ja tuvastades delikaatseid isikuandmeid, mis on süsteemides ja avalikes registrites ripakil, aitab DeepScan nii avaliku sektori organisatsioonidel kui ka ettevõtetel andmehügieen korda teha ja end peagi kehtima hakkava määrusega (GDPR) vastavusse viia.

DeepScan’i ühe eestvedaja Artur Assori sõnul on ehk mõneti üllataval kombel suurimaks probleemiks teadlikkus või täpsemalt selle puudumine. “Näeme igapäevaselt oma töös, et ettevõtetel ja organisatsioonidel puudub tihti teadmine, et probleem eksisteerib või ülevaade selle ulatusest. Tulemused üllatavad reeglina ka eksperte,” lisas Assor.

Assor loodab, et tänu Creative Business Cup, eGovernance Solutions’i võidule ning sellega kaasnevale tähelepanule on võimalik tutvustada lahendust ja kasvatada teadlikkust nii Euroopa avaliku sektori kui ka ettevõtete hulgas.

Creative Business Cup (CBC) on globaalne ettevõtluskonkurss, mida korraldatakse Taanis ning millega on liitunud 63 riiki üle maailma. Selle eesmärgiks on tõmmata tähelepanu loomemajandusele ja loovuse rakendamise olulisusele innovatsioonis. Loov Eesti on Creative Business Cup´i ametlik esindaja Eestis.

CBC alavõistlust Creative Business eGovernance Solution konkursi korraldas Loov Eesti koostöös Põhjamaade Ministrite esindusega Eestis ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

Projekti kaasfinantseerivad Kultuuriministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Pildil: Üle-Euroopalise avalike teenuste võistluse võitja PSII lahendus DeepScan