RIK otsib parimat lahendust e-kinnistusraamatu otsingumootorile

12. november, 2012

rikRegistrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) kuulutas välja ideekonkursi, leidmaks e-kinnistusraamatule uus visuaalne ja kasutajasõbralik otsinguvorm ja parim lahendus otsingu vastuste kuvamiseks.
Praegu e-kinnistusraamatus kasutusel olev otsingusüsteem on tavainimese jaoks liiga keeruline ning tekitab segadust, kuna üheselt ei ole arusaadav, milliseid otsingutingimusi ja kui palju tuleb korraga sisestada, et leida soovitud kinnistu.

Konkursil osalemiseks on vaja RIK-le esitada kujundatud ekraanivaated e-kinnistusraamatu tulevasest otsinguvormist, aga ka päringu vastuse väljanägemisest. Lisaks otsinguväljadele, peab kujundus sisaldama ka kontrollkoodi välja ja nuppude paigutust. Kujunduse juurde oodatakse osalejalt ka kirjeldust visuaalse lahenduse ja selle toimimise kohta (kasutusjuhud).

Ideekonkursi auhinnafond on 2500 eurot, millest esimese koha väärilise idee autorile makstakse välja 2000 eurot ja teise koha töö eest 500 eurot.

Konkursist võivad osa võtta kõik, kes tunnevad soovi muuta paremaks riigi ühte põhiregistritest. Ideekavandeid võib esitada nii üksinda kui ühiselt.
Ideekonkursi tingimustele vastavaid ideekavandeid oodatakse tänasest kuni 16. novembrini 2012.  Küsige konkursi tingimusi ja täpsemat infot konkursil osalemise nõuete kohta rikhanked@just.ee või telefonil +372 663 6360 (riigihangete spetsialist Mariliis Kannukene).

Kinnistusraamat on maakohtute juures peetav riiklik register, kus registreeritakse kinnisasjad ja kinnisasjadega seotud õigused. Sinna kantakse kinnistud, korteriomandid, hoonestusõigused ja korterihoonestusõigused. Kinnistusraamat koosneb kinnistusregistriosadest, kinnistuspäevikust ja kinnistustoimikust.

Kõik kinnistusregistriosad on elektrooniliselt nähtavad Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt hallatavas e-kinnistusraamatus https://kinnistusraamat.rik.ee ning omavad õiguslikku tähendust elektrooniliselt.