Ringmajanduse koolitus ettevõtetele – kuidas teha esimene samm ringmajanduse suunas

19. veebruar, 2019

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon korraldab ringmajanduse koolitused ettevõtetele. Ringmajandus kui uus majandusmudel on kogumas hoogu üle kogu maailma. Euroopa komisjon võttis vastu ambitsioonika ringmajanduspaketi, mis sisaldab meetmeid, sh seadusandlike õigusakte stimuleerimaks Euroopa üleminekut ringmajanduslikule süsteemile, sest täna valitsev lineaarne ehk tooda-kasuta-hülga majandusmudel, mis põhineb odaval toormel ja raiskaval tarbimisel, on selgelt oma aja ära elanud. Jätkusuutlik majanduskasv on võimalik ainult innovatsiooni laiendamise ning ressursside ja energia tõhusama kasutamise abil.

Eesti on astumas tugevaid samme uue majandusmudeli suunas – kas Sinu organisatsioon on ka valmis samas suunas liikuma?

  • Kuidas muuta üha kallimate ressursside hankimine kulust kasumiks?
  • Millised on teiste riikide ja ettevõtete praktikad ringmajanduse rakendamisel?
  • Kuidas ringmajanduse põhimõtteid ja ringdisaini võtteid rakendada oma ettevõttes?

Nendele küsimustele saab vastused osaledes Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekti “Ringmajanduse ja ringdisaini võimekuse suurendamine Eesti ettevõtetes” raames läbi viidaval koolitusel. Ringmajanduse koolitus on mõeldud eelkõige tootmis-ettevõtetele, kes tahavad oma tootearenduses rakendada ringmajanduse põhimõtteid.

Ühepäevasel koolitusel on võimalik osaleda nii Tallinnas kui Tartus. Koolitused toimuvad:

Valitud ettevõtetel (kuni kümnel) on võimalik peale koolitust osaleda rindisaini auditis, mille käigus hinnatakse pädevate ekspertide abil nende innovatsiooni ja ringdisaini suutlikkust ning selgitatakse välja nende jaoks perspektiivikad ringdisaini valdkonnad ja lahendused. Auditi tulemuste põhjal koostatakse ettevõtetele tegevuskava, mis aitab neil süsteemselt ringmajanduse põhimõtteid rakendada.

Koolitused ja auditid viib läbi Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon (EKJA) koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn) ringdisaini ekspertidega.

Registreeri end koolitusele siin.