Rootsi investeerib tuleviku loomeettevõtjatesse kümneid miljoneid kroone

13. aprill, 2010
Rootsi näitab tegudega, et loomeettevõtlus on jõudsalt kasvav majandusvaldkond, millesse tuleb raha paigutada, et aastate pärast mitmekordset kasumit lõigata nii kultuuriliselt kui ka rahalise kasumi poolest. Seejuures ei toeta Rootsi riik ainult juba olemasolevaid tegusid, vaid panustab tulevikku – Loovasse Kooli.
Sellel aastal eraldas Rootsi nii riiklikele kui ka erakätes olevatele koolidele Loova Kooli (Skapande skola) programmi kaudu 112 miljonit Rootsi krooni ehk ligikaudu 179 miljonit Eesti krooni. Toetus on ette nähtud 4.-9. klassis õppivate loovisikute, kultuuritarbijate arendamiseks.

Toetuse eesmärk on pakkuda kõigile lastele võrdset võimalust oma loovaid võimeid arendada, õppida kultuuri nautima, tarbima, looma ja väärtustama juba varasest noorusest.  

Milleks just toetust kasutatakse, jääb iga kooli otsustada – raha võib kasutada vastavalt vajadusele. Põhiline on, et tegevust saaks jälgida ja aruandlus oleks korras. Näiteks võib asutada koolikino; kutsuda kooli juurde pikemaks ajaks tööle professionaalseid tantsijaid ja kirjanikke, kes arendaksid nii noori kui ka õpetajaid; muuseumist või kunstisaalist võib kujuneda klassiruum. Koolid võivad endale külla kutsuda teatreid, tantsu- või muusikakollektiive.

Algatus ei tulene vaid kooli ja riigi vajadustest, vaid ka Rootsi loovisikud väljendasid vajadust tihedama koostöö järele õpilastega.

Loova Kooli programm sai alguse juba 2008. aastal ning on sellest ajast alates kogunud toetajaid ja raha. Programm peaks jätkuma ka järgmistel aastatel.

Loe lähemalt siit: http://www.sweden.gov.se/sb/d/1897/a/88180 (rootsi keeles)