SA Eesti Teadusagentuuri logokonkurss

17. november, 2011

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja avaliku konkursi SA EESTI TEADUSAGENTUUR logo leidmiseks.


Konkursi lähteandmed

SA Eesti Teadusagentuur (ETAG) on uus institutsioon, mis luuakse SA Eesti Teadusfond baasil. Logokonkurss on esimene samm agentuurile tervikliku visuaalse identiteedi loomisel. ETAG eesmärgid ja tegevuse saab kokku võtta järgmiselt:
•    ETAG eesmärkideks on sidustada teadus- ja arendustegevus Eesti sotsiaalmajanduslike prioriteetidega ning anda ühiskonnale tagasisidet, kuidas teadustegevus aitab kaasa Eesti arengule.
•    ETAG  peamiseks ülesandeks on teadlaste ja teadusasutuste uurimistoetuste taotluste hindamine ning rahastamine, rahvusvahelistes teadusprogrammides osalemiseks võetud kohustuste täitmine.  

Konkursi tingimused

1.    Konkursi eesmärk on leida sobivaim visuaalne lahendus SA Eesti Teadusagentuurile.
2.    Konkurss on avalik, suunaga professionaalidele ja tudengitele. Üks osaleja võib konkursile esitada rohkem kui ühe töö.
3.    Võistlustöid hindab logokonkursiks moodustatud komisjon.
4.    Auhinnafond on kokku  1500 eurot, mille jaotamise otsustab komisjon. 
5.    Konkurss lõpeb 09.12.2011., konkursi tingimustega on võimalik tutvuda SA Eesti Teadusfondi www.etf.ee ja Haridus- ja Teadusministeeriumi www.hm.ee kodulehel.
6.   Konkursi võitnud logo võetakse kasutusele SA Eesti Teadusagentuur sümboolikana koos kõigi autoriõigustega.
7.   Konkursi korraldaja jätab endale õiguse muuta logo kavandit koostöös autoriga.

Võistlusülesanne

1.    ETAG logo on mõistetav nii Eestis kui rahvusvaheliselt, omab eesmärke ja ülesandeid kajastavat tähendusvälja. Lahendus on positiivne ja avatud, kannab endas innovaatilisust ja energiat.
2.    Logo täisversioonis kirjutatakse asutuse nimi välja nii eesti kui inglise keeles (Estonian Research Council).
3.    Logo on kasutatav värvilise ja mustvalgena; paberil ja veebikeskkonnas.
4.    Töö on esitatud PDF formaadis, konkursi võitja on kohustatud esitama logo ka CDR, AI või EPS formaadis.

Konkursi läbiviimine

1.    Töö esitatakse e-posti aadressile: annelii.kivikas@hm.ee; märgusõnaga „ETAG Logokonkurss“; varustatuna autori andmetega: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoni number.
2.    Küsimusi võib esitada korraldajatele kogu konkursi toimumise jooksul, tel: 5300 2785 , Annelii Kivikas.
3.   Komisjon valib välja ühe võidutöö hiljemalt 27.12.2011. Sobivate tööde puudumisel on komisjonil õigus auhinda mitte välja anda. 
4.    Konkursi tulemused kuulutatakse välja hiljemalt 28.12.2011 ETF-i ja HTM-i kodulehel, võitjaga võetakse ühendust e-posti vahendusel.

Ootame julgeid ja loovaid lahendusi!

Haridus- ja Teadusministeerium
Projektijuhi abi Annelii Kivikas
Tel:  5300 2785