SA Viljandimaa Loomeinkubaatorid avab Viljandis metallitöö keskuse

16. aprill, 2013

viljandi-loomeinkubaator26.aprillil 2013. a avatakse pidulikult SA Viljandimaa Loomeinkubaatorid metallitöökeskus AS Viljandi Metall tootmishoones (Viljandi, Reinu tee 27). Metallikeskuse eesmärgiks on anda alustavatele ettevõtjatele soodsatel tingimustel võimalus oma ideede realiseerimiseks praktikas  ja tootmiseks vajalike kogemuste omandamiseks kaasaegse seadmepargiga  sisustatud metallitöökojas.

Avatav keskkond loob head võimalused tootearendajatele, disaineritele ja metallehistööhuvilistele  ning tulevastele ettevõtjatele oma mõtete praktiliseks juurutamiseks ja katsetootmiseks. Koostööpartneriteks oodatakse ka haridusasutusi ja tegutsevaid ettevõtteid.

Metallikeskuse seadmete ja töötingimuste puhul on arvestatud võimalustega teha nii metalltäppistööd kui valmistada mitmesugustest metallidest vaba disainiga esemeid. Sisustatud on õppeklass, peenmetallitöökoda, lukksepakoda, keemialabor, kuumtöö-valuruum, samuti põhitegevust  toetavad mudeltöö-, lihvimis-  ja viimistluskeskkonnad. Kokku on sisustatud  ligikaudu 25  töökohta erinevate kutseoskuste omandamiseks ja  maksimaalselt paljude tehnoloogiate kasutamiseks. Võimalik on töödelda ennekõike  raua-, vase- ja alumiiniumisulameid, väärismetalle ja ka muid kaasaegseid materjale. Programmjuhtimisega5-teljeline metallitöötlemiskeskus annab hea võimaluse oma ideede katsetamiseks reaalses tootmises, mida toetab TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia prototüübikeskuse 3D seadmepark.

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia direktori Anzori Barkalaja sõnul on tegemist järjekordse sammuga loomemajanduse suunalise innovatsioonikeskuse ellukutsumisel, kus osapoolteks on ülikool, ettevõtjad ning tulevikus loodetavasti ka valitsussektor, eeskätt piirkonna kohalikud omavalitsused. Järgmiseks sammuks TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia poolt on praktilise, tootearendusele suunatud ettevõtlusõppe sisseviimine kõigile tudengitele alates selle aasta vastuvõtust ning neile praktikabaasi loomine koostöös Viljandimaa Loomeinkubaatoritega.

AS Viljandi Metall juhatuse liige Jaak Sulg: “Loomeinkubaatori metallikeskuse paiknemine meie ettevõtte ruumides on otseseks sillaks suurema tootmise ja alustavate ettevõtjate vahel. Mul on usku, et kui mõnedki  keskuses toimuvad arendused, unistused  ja tekkivad ideed leiavad  rakendust ulatuslikumas mahus nn päristootmises, on keskus oma eesmärgi saavutanud.  Meie lootus on kutsuda rohkem inimesi metallimeeste hulka, sest metalli kasutamisest ei saa me ümber ega üle ka tulevikus. Kui me oma tööd hästi tunneme, ja jätkub tahet tegeleda ka tootmisega, siis meie kogemusel siin maailmas päris hätta ei jää.“

SA Viljandimaa Loomeinkubatorid metalliinkubaatori renoveerimist ja sisustamist rahastati  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse “Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise” programmist.