SEB uuring: Eestis on ettevõtlusaktiivsus suurem kui teistes Balti riikides

02. mai, 2013

entrepeneurshipEestis peetakse ettevõtlusega alustamist hõlpsamaks kui Lätis ja Leedus ning oma ettevõtte asutajaid on rohkem, kuigi Leedus on ettevõtlushuvilisi kõige rohkem, näitab SEB poolt kolmes Balti riigis läbi viidud uuring.

Eestis peab 45 protsenti vastanutest ettevõtlusega alustamist lihtsaks, sama kui Lätis on neid 29 ja Leedus 30 protsenti.

„Ettevõtete alustamise lihtsus määrab ära mikroettevõtete hulga ja ühtlasi laiapõhjalise majanduse elujõu. Eestis on toimunud suur hüpe ettevõtete asutamises, sest soodsa ettevõtluskeskkonna loomisel oleme sammukese lõunanaabritest ees. Kui küsitluse tulemusel on Leedus enim neid vastanuid, kes tahaks ettevõtlusega alustada, siis Eestis on enim neid, kes on juba alustanud. Aastas luuakse Eestis ligi 5000 ettevõtet enam kui rahvaarvult suuremas Leedus,“ ütles SEB äriinnovatsiooni juht Mart Maasik.

Maasik lisas, et Eestis luuakse 70 protsenti ettevõtetest oma vahenditest, aga Lätis ja Leedus veelgi enam, vastavalt 76 ja 77 protsenti, millele järgneb pere ja sõprade tugi. Erinevused on riiklike toetuste kasutamises – kui Eestis oli 11 protsenti vastanutest saanud alustamiseks riiklikku või Euroopa Liidu toetust, siis Lätis oli see näitaja kuus ja Leedus null protsenti.

Juba ettevõtlusega alustanud näevad peamiste takistustena oma tootele või teenusele turu ja kvalifitseeritud töötajate leidmist. Turu leidmine on Eestis suurimaks probleemiks, kuid lõunanaabrite üheks suurimaks mureks on hilinevad laekumised oma klientidelt .

„Ettevõtlusega veel mitte alustanud näevad aga peamise takistusena stardikapitali leidmist ja pelgavad ebaõnnestuda. Ettekujutus enne tegutsema hakkamist ja tegelik elu ettevõtjana on üpris erinevad,“ ütles Maasik.

SEB viis Eestis, Lätis ja Leedus läbi võrdleva uuringu, kuhu oli kolmes riigis kaasatud enam kui 4200 inimest.