SEE projektis ilmus eestikeelne eriväljaanne „Uue põlvkonna disaini toetusprogrammide loomine“.

17. august, 2011
altVärskelt eestikeelsena ilmunud publikatsioon „Uue põlvkonna disaini toetusprogrammide loomine“ pakub sissevaadet ettevõtluse toetusprogrammide arendamise ja elluviimise köögipoolele. Disaini- ja innovatsioonipoliitika rakendamiseks väljatöötatud toetusprogrammide loojatel on pakkuda mitmeid praktilisi juhiseid, kuidas teha ettevõtluse toetamine tõhusaks.
Viimastel aastatel on üle kogu Euroopa Liidu nii regionaalsel kui ka riiklikul tasandil välja arendatud palju uusi disaini toetamise meetmeid, mitmeid neist on mõjutanud juba pikemat aega kasutusel olnud programmid (näiteks Designing Demand Suurbritannias). Kuna ettevõtluse toetusprogrammide abil majanduse elavdamine on andnud üha paremaid tulemusi, on järjest kasvanud ka huvi praktiliste ja hästi toimivate, disaini abil innovatsiooni ergutavate toetusmeetmete vastu.
Eestiski on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis valmiva Disainivaldkonna tegevuskava valguses aeg küps, et teiste riikide kogemustest õppides luua ja käivitada meie majandustingimustes sobiv disaini rakendamise toetusprogramm, mis lubaks ettevõtetel disaini abil tuua turule innovaatilisi tooteid ja teenuseid.
Sobivaima tee leidmiseks tuleb esmalt leida vastused hulgale küsimustele programmide kujundamisest:
Kuidas noppida välja parimad tavad seni rakendatud meetmetest, et luua efektiivsemaid programme edaspidiseks?
Kuidas hinnata ja arendada olemasolevaid toetusmeetmeid?
Kuidas planeerida toetusprogrammide mahtu, kvaliteeti ja uuendusi?
Missugune on disainist lähtuvate innovatsiooniprogrammide tulevik?
Need küsimused ajendasid meid uurima, kas on võimalik selliste toetusmeetmete kujundamiseks ja arendamiseks leida ühist võrdluspunkti. Eesti Disainikeskuse ja Iiri partneri, Centre for Design Innovation kutsel kogunes 2010. aasta detsembris grupp disaini toetusprogrammide spetsialiste Tallinnas tööseminarile „Uue põlvkonna disaini toetusprogrammide loomine”. See oli esimene arutelu, kus kasutati tööriista Business Support Canvas, raamistikku, mis aitab hinnata nii olemasolevaid programme kui ka kujundada, üles ehitada ja rakendada uusi.
Käesolev publikatsioon võtab kokku seminaril tutvustatud SEE projekti partnerriikide Iirimaa, Wales’i ja Taani disaini toetusprogrammid kõrvuti Uus-Meremaa, Brasiilia ja Suurbritannia pikaajaliste kogemustega ning nendest tulenenud uue hea tava programmide arendamiseks. Samuti  tutvustab see Business Support Canvas’it, võimalusi selle vahendi rakendamiseks ning tööseminaril visandatud ettepanekut Eesti ettevõtluse toetusprogrammi kohta.
Publikatsiooni “Uue põlvkonna disaini toetusprogrammide loomine” saab alla laadida SIIT

SEE projekt on üheteistkümnest Euroopa disainiorganisatsioonist koosnev võrgustik, mis uurib võimalusi disaini kaasamiseks piirkondliku, riikliku ja Euroopa tasandi poliitikasse. SEE projekti kaasrahastab INTERREG IVC programmi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fond

Allikas: Disainikeskus