Selgusid atraktiivsemad külastuskeskkonda arendavad projektid

21. veebruar, 2011

altEAS-i juhatus otsustas möödunud nädalal regionaaltoetuste eraldamise seitsmele Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme külastuskeskkonda arendavale projektile mahus 16,7 miljonit eurot.
Tähtajaks esitatud 128 taotluse mahuks oli 173,9 miljoni eurot, seega ületasid projektitaotlused vooru mahtu kümnekordselt. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

EAS-i juhatus otsustas rahastada Lottemaa teemapargi, Kiviõli seiklusturismikeskuse, Audru ringraja, Rakvere linnuse, Narva-Jõesuu rannaala, Kärdla sadama ja Sõrve tuletornilinnaku väljaarendamise projekte.

„Meie toetusskeem on üles ehitatud nii, et suuremad võimalused võita olid nendel taotlustel, mis toovad Eestisse ja konkreetsesse piirkonda rohkem uusi külastajaid nii Eestist kui ka välismaalt. Tähtis on ka see, et turistide raha jääks piirkonda ja looks uut jõukust ja töökohti,” ütles regionaalminister Siim Kiisler.

„Usume, et nendel seitsmel projektil on kõige suurem tõenäosus saavutada püstitatud eesmärke: tuua Eestisse väliskülastajaid ning meelitada neid ka Tallinnast ja Harjumaalt kaugemale, et ühtlustada Eesti eri piirkondade arenguvahesid, samuti elavdada siseturismi, tõsta piirkondlikku turismitulu, luua uusi töökohti,” selgitas valikut EAS-i ettevõtluskeskkonna divisjoni direktor Monica Hankov.

Meetme nõuetele vastavaid projekte hindas EAS-i moodustatud turismivaldkonna ekspertidest koosnev hindamiskomisjon, mille tulemusena moodustus pingerivi. Positiivse hinde saanud projekte oli 21, millest rahastuse saab seitse kõrgema koondhindega projekti. Tulenevalt taotluste suurest hulgast eraldas regionaalminister vooru eelarvesse täiendavad neli miljonit eurot, suurendades seda 16,7 miljoni euroni.
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme maht perioodil 2007–2013 on 93,7 miljonit eurot (1,46 miljardit krooni). Meetme rakendajateks on siseministeerium ja EAS.

Toetuse saajateks on Lottemaa teemapargi rajamine; Kiviõli seiklusturismikeskuse väljaarendamine; Audru rahvusvahelise auto- ja motospordikeskuse väljaarendamine; Rakvere linnuse kujundamine aastaringseks kesk- ja varauusaegseks teemapargiks; Narva-Jõesuu rannaala; Kärdla sadam; Sõrve tuletornilinnak