Seminar „Sõnakunst ja e-vabadus: autorikaitsest vabakasutuseni” 17. jaanuaril kell 11 Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis

07. jaanuar, 2013

rahvusraamat34Seminaril kõneldakse autoriõigusest ja teoste vabakasutusest digitaalses keskkonnas. Seminari juhib Eesti Hoiuraamatukogu peavarahoidja ja autoriõiguse asjatundja Kalju Tammaru. Lisaks ettekannetele sisustavad päeva kaks arutelu, kus ka osalejad saavad küsida ja sõna sekka öelda.

Autoriõiguse reformi aluspõhimõtteid tutvustab Tartu Ülikooli intellektuaalse omandi dotsent Aleksei Kelli. Audiovisuaalpärandi vabakasutusest ja selle mõjust rahvuslikule innovatsioonisüsteemile räägib Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi teadur PhD Indrek Ibrus. Vabakasutuse regulatsiooni uuendamise võimaluste üle arutleb intellektuaalse omandi kodifitseerimise töögrupi liige Kärt Nemvalts. Mäluasutuste võimalikku rolli digitaalse info vahendajana käsitleb Rahvusraamatukogu autoriõiguse peaspetsialistina Karmen Linask.

Keskpäeva paiku algavat arutelu juhib Aleksei Kelli, osalevad kõik senised esinejad ning Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsiooni tegevdirektor Erik Mandre ja Eesti Autorite Ühingu tegevdirektor Kalev Rattus.

Päeva teises pooles räägib kirjanik Indrek Hargla, kuidas paistab e-raamatute areng autori vaadatuna, e-kirjastamise mudeleid tutvustab publification.com kaasasutaja Yrjö Ojasaar. Lugeja harjumustest ja ootustest räägib gümnaasiumiõpilane ja Eesti noorim romaanikirjanik Airika Harrik. Riigi plaane e-raamatutega tutvustab Kultuuriministeeriumi kirjandusnõunik Asta Trummel.

Päeva teise poole arutelu juhib Kalju Tammaru, kus lisaks esinejatele osaleb kirjastuse Ilmamaa direktor Mart Jagomägi.

Seminar on tasuta, eelregistreerimine 14. jaanuarini.

Kava