Seminar – Viljandimaa regionaalne kompetentsikeskus

28. juuni, 2010
Teisipäeval, 29. juunil kell 9.30 – 13.30 korraldavad Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja Viljandimaa regionaalne kompetentsikeskus Pärimusmuusika Aida väikeses saalis seminari „ Viljandimaa Regionaalne kompetentsikeskus (VRKK) ning ülikoolist tulenev kasu ettevõttele“.

Seminari eesmärk on anda ülevaade VRKK asutamisaastast ning kaardistada edasised tegevused ja arengusuunad. Samuti selgitada välja kompetentsid ning sätestada ettevõtete rollid Viljandimaa regionaalse kompetentsikeskuse arendamisel.

Seminarile on oodata esinema eri valdkonna eksperte ja spetsialiste nii EASist, Kultuuriministeeriumist kui ettevõtlussfäärist. Samuti projekti koordineeriva poole, ehk Tartu Ülikooli esindajaid.

Seminar toimub projekti „Viljandimaa regionaalse kompetentsikeskuse arendamine“  raames. Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu fondist (elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 4 „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“, alameede „Kompetentsikeskuste arendamine“). Meetme rakendusasutus on Siseministeerium ja rakendusüksus EAS.

PÄEVAKAVA
9:30 – 10.00 Registreerimine, tervituskohv
10:00 Seminari avamine
– Viljandi linnapea Kalle Jents

10.10 Ülevaade Viljandimaa regionaalse kompetentsikeskuse projekti ümberkorraldustest ning
tulevikuplaanidest (esitatud tugitegevuste taotlusest ja põhitegevuse plaanidest)
– Anzori Barkalaja, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

10:20 Kompetentsikeskuse olemus ning eriomased kompetentsid, partnerite kaasamine ja ühishuvide
väljaselgitamine.
– Meelis Niinepuu, Innopolis Konsultatisoonid AS

10.40 Kompetentsikeskuse väärtusahela mudel ja strateegia põhialused
– Priit Karjus, Ajutrust Konsultatsioonid OÜ

11:00 MA õppekavaprojektidest – kaks uut planeeritavat magistriõppekava
„Teatrikunstide intelligente visuaaltehnoloogia“ ja „Helitehnoloogia“ – Anzori Barkalaja
„Virtuaalkeskkondade disain“ – Regina Lapp; „PÄRTEL“ + „Käsitööga tööle“ – Signe Susi

11.30 Kohvilaud

11.50 Ülevaade loomemajanduse arengutest ELis ja Eestis
– Ragnar Siil, Kultuuriministeerium

12.15 Loomemajanduskeskuste võrgustik ja selle panustamisvõimalused Viljandimaa arengusse
– Georg Poslawsky, EAS

12.45 Ettevõtjate ja Ülikooli koostööst. Tartu Ülikooli pakutavad tooted ja teenused ning nende
rakendamine ettevõtluses
– Vahur Valdna, TÜ teadus- ja arendusosakond

13.05 TÜ regionaalse esindaja funktsioonist ja eesmärkidest
– Ander Eigo, TÜ regionaalne esindaja Viljandimaal

13:20 Lõppsõna, küsimused ja tähelepanekud
– Anzori Barkalaja, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

13.30 Seminari lõpetamine