Sihtasutus Tallinna Kunstihoone Fond kuulutab välja konkursi JUHATAJA ametikohale.

22. oktoober, 2014

Äsja 80. juubelit tähistanud Tallinna Kunstihoone on Eesti kunstielu üks olulisemaid näituseinstitutsioone. Eesti Kunstnike Liidu poolt loodud Sihtasutus Tallinna Kunstihoone Fond tegutseb kolmel näitusepinnal ning omab märkimisväärset kunstikollektsiooni. Kunstihoone keskne roll Eesti kunstimaastikul eeldab usalduslikku koostööd kunstnikkonna ja partneritega, avatud suhtlust kunstipubliku ja avalikkusega. SA TKHF juhataja vastutab asutuse igapäevase ja strateegilise juhtimise eest. Tema ülesandeks on juhtida meeskonna tööd programmi koostamisel ja elluviimisel, vastutada asutuse eelarve planeerimise ja täitmise, sh lisarahastuse hankimise eest.

Kunstihoone juhataja ametikoht on suurepäraseks väljakutseks pühendunud professionaalile, pakub võimalusi kaasa rääkida Eesti kaasaegse kunstielu olulistes otsustes ning kujundada koostöös valdkonna teiste arendajatega Tallinna peaväljakul tegutsevast institutsioonist meie nüüdiskunsti ja pärandit väärtustav keskus. Juhataja tööd kontrollib SA Tallinna Kunstihoone Fond nõukogu.

Kandidaadilt ootame:

–          riiklikult tunnustatud kõrgharidust

–          suurepärast kursisolekut kaasaegses kunstis toimuvaga (Eestis ja rahvusvaheliselt)

–          kunstialaste projektide kureerimise või koordineerimise kogemust

–          väga head suhtlemis- ja väljendusoskust, valmisolekut meeskonnatööks ja koostööks kunstivaldkonna professionaalide ning laia partnerite ringiga

–          algatus- ja analüüsivõimet

–          majandusalast võimekust

–          vähemalt ühe võõrkeele valdamist väga heal tasemel. 

Kasuks tulevad varasem juhtimiskogemus, rahvusvahelise koostöö kogemus.

Uue juhataja valib TKHF nõukogu. Tööle asumine esimesel võimalusel, soovitavalt hiljemalt 19. jaanuaril 2015.

Digiallkirjastatud avalduse koos visiooniga Tallinna Kunstihoonest aastani 2018, CV ja kõrgharidust tõendava diplomi koopiaga palume saata märgusõnaga “Konkurss” kuni 17. novembrini kell 17 SA Tallinna Kunstihoone Fond nõukogu esimehe e-posti aadressile: loit.joekalda@gmail.com