Sihtasutus Tallinna Vene Muuseum pikendab logo loomise konkursi tähtaega

28. mai, 2012

Sihtasutus Tallinna Vene Muuseum pikendab konkursi “Loo Tallinna Vene Muuseumile logo“ tähtaega. Konkursil võivad ennast proovile panna kõik täisikka jõudnud soovijad. Osalema kutsutakse nii professionaalseid kunstnikke kui ka harrastajaid, võib osaleda nii individuaalselt kui ka kollektiivina.


Konkurss viiakse läbi kahes etapis: 1. etapp – idee väljatöötamine ja logo loomine

2. etapp (peale võitja väljakuulutamist) – firma stiiliga ühtiva ja kõigile vajalikele parameetritele vastava paketi tehniline väljatöötamine.

Konkursi võitjale on ette nähtud rahaline autasu:

1. etapp: Võitja saab 200 eurot. 2. etapp: kokkuleppel.

Lõpliku valiku teeb Sihtasutuse Tallinna Vene Muuseum Nõukogu ja Juhatus.

Projekti organisaatorid jätavad endale õiguse kasutada konkursile saadetud logode kujutisi reklaamina ja jätta kõrvale tööd, mis ei vasta konkursi temaatikale. Samuti jätavad projekti korraldajad endale õiguse teha vajadusel konkursi tingimustes muudatusi ja täiendusi.

Konkursile laekunud töid ei retsenseerita ega tagastata.

Valmis töid saab esitada kuni 15. juulini 2012.a.

Tingimused:

1. Konkursile esitatud töö peab olema täiesti originaalne lahendus, mis ei ühti ühegi teise logo välimusega.

2. Logol peab visuaalselt kajastuma asutuse nimetus Sihtasutus Tallinna Vene Muuseum (teise variandina – Целевое учреждение Таллиннский Русский Музей).

3. Logo peab kujutama Tallinna Vene Muuseumi põhilist ideed, milleks on olla kultuuriline ja hariduslik keskus, mis moodustab ühtse teadmistekompleksi Eesti vene kultuurist; koguda, säilitada, uurida, eksponeerida ja tutvustada Eesti vene kultuuriväärtusi. Põhjalikumalt saab muuseumi tegevusega tutvuda www.vemu.ee

4. Esialgne kavand logost tuleb saata 15. juuliks pdf-formaadis. Logo tuleb kujundada ja joonistada vektor-programmis ning värvilise mudelina CMYK-süsteemis.

5. Logosid võetakse vastu e-maili teel aadressil konkurss@vemu.ee märgusõnaga «VEMU Logo». Kirjas tuleb märkida:

  • autori või kollektiivi kuuluvate isikute eesnimed ja perekonnanimed (firma nimi).
  • kontaktandmed: aadress, e-mail, telefon.

6. Soovitatav lisada ka lühiresümee konkursil osaleja varasema tegevuse kohta ja kommentaar loodud töö juurde. 
www.vemu.ee