Sildna: kultuuripealinn on ürituste korraldamist tänavu tugevalt elavdanud

13. mai, 2011

altKontserdikorraldaja Helen Sildna sõnul on kultuuripealinna-aastal erinevad üritused rohkem fookuses ja tähelepanu all ning see on tõstnud ka publikuhuvi.

Tänavusel kevad-suvel toimub üle Eesti väga palju kultuuriüritusi, kontserte ja festivale ning Sildna sõnul mängib kultuuripealinna-aasta siin olulist rolli, kuna väga paljud neist on kultuuripealinna programmis ning saavad selle eelarvest ka lisatuge.

Sildna ise korraldas kultuuripealinna raames Tallinn Music Weeki ja tema eestvedamisel on kohe tulemas ka Kumu ÖÖ. «Korraldaja jaoks on alati üks määravaid kaalutlusi otsuse langetamisel, millist üritust korraldada ja millises mahus, just nimelt eelarve ja riskide hindamise küsimus. Iga lisatoetus annab lisavõimalusi ja lisajulgust,» selgitas ta.

Sildna sõnul on rõõm tõdeda, et ka väliskülaliste ja turistide osakaal Eesti kultuuriürituste külastamisel on oluliselt tõusnud. «See on äärmiselt oluline nii korraldajatele kui ka turismisektorile. Usun, et selles vallas saab veelgi tihedamat ja efektiivsemat koostööd teha
kultuurikorraldajate, turismisektori ja riiklike struktuuride vahel. Taoline areng on kogu Eestile äärmiselt oluline. Võtmesõna on siin aga välisturundus, mis nõuab väga häid kontakte ja oskusi.»

Sildna sõnul ei püsi head korraldajad turul kaua, kui nad oma tegevusega kahjumisse jäävad. Siinkohal aga vajavad tema sõnul lahendamist kaks küsimust – esiteks, kuidas tõsta eesti publiku muusikateadlikkust, et inimesed oleksid paremini kursis maailma muusikaelus toimuvaga ja huvituksid sellest aktiivselt, ja täita lünk popkultuuri ajaloo tundmises ja jälgimisharjumustes, mis meie regioonis on tema hinnangul tekkinud meie ajaloo tõttu. «Siin ei piisa vaid korraldajate initsiatiivist, vaja on ka meediakanalite toetust, näiteks ei ole Eestis
ühtegi popmuusika ajakirja,» tõdes ta.

Teiseks on tema sõnul hädasti vaja kultuuri- ja kontserttegevuse soodustamist riigi poolt. «Vastupidiselt valitsuse otsusele olen ma veendunud, et maksusoodustus ON siinkohal väga efektiivne viis valdkonda elavdada. Kui sellest saavad aru suurem osa Euroopa riike, siis ilmselt on see meetod oma efektiivsust tõestanud. Olen äraootaval positsioonil järgmiste aastate osas. On rõõm, et 2011 on ilmselgelt andnud valdkonnale positiivse süsti, kuid aeg näitab, kus me tegelikult maandume.»

Sildna arvates on praegu kõige olulisem keskenduda Eesti talendi arendamisse ja potentsiaali suurendamisse, sest just see tagab tema hinnangul kogu valdkonnas stabiilse tegevuse. Sama oluline on tema sõnul oskus end nutikalt ja hästi nii Eestis kui ka väljapool kuuldavaks ja nähtavaks teha.

Allikas: Postimees