Sotsiaalse disaini mõttekoda

22. mai, 2014

d logo tekstita2Eesti Disainikeskus kutsub oluliste sotsiaalsete väljakutsetega tegelevate ühenduste ja asutuste esindajaid ning disainereid osalema 12. juunil ühises aruteluringis, et uurida koos, mis on sotsiaalne disain ja kuidas kasutajakeskse lähenemisega viia ellu paremaid ja suurema sotsiaalse mõjuga tegevusi.

Sotsiaalne disain (social design, human-centered design (for social innovation), design to improve life) ehk disainiprotsessi kasutamine sotsiaalprobleemidele lahenduste otsimisel on maailmas viimase 15 aasta jooksul järjest enam hoogu kogunud. Disainereid on kaasatud eakatele suunatud sotsiaalpoliitika planeerimisse, kuritegevuse vähendamise planeerimisse, koolitoidu atraktiivsemaks muutmisse, arengumaade kogukondade probleemide lahendamisse ja paljudele teistele pakilistele probleemidele lahenduste otsimisse on (vt viiteid kirja allosas). Samuti õpib järjest enam sotsiaalvaldkonnas ja kodanikeühendustes tegutsevaid inimesi disainmõtlemist ehk kuidas oma igapäevatöös kasutada näiteks antropoloogilisi meetodeid kasutajate vajaduste mõistmiseks, prototüüpimist lahenduste testimiseks ja arendamiseks ning muid disainerite tööriistakohvrisse kuuluvaid vahendeid.

Millistele küsimustele püüame vastust leida?

Mida me mõistame sotsiaalse disaini all? Kas sotsiaalsel disainil on potentsiaali ka Eestis? Milliste probleemide lahendamisse Eesti ühiskonnas võiks disainereid kaasata? Kas Eesti ühendused ja disainerid on huvitatud koostööst oluliste sotsiaalsete väljakutsetega tegelemisel? Mida on vaja selle koostöö sünniks? Kas on võimalik sotsiaalse disainiga seotud ettevõtmistele leida rahastusallikaid? Mida Eestis ja mujal maailmas sel alal tehtud?

Mis on kavas?

9.15-9.30 Kogunemine ja hommikukohv
9.30-10.45 Sissejuhatus sotsiaalsesse disaini, näited Eestist ja mujalt
10.45-11.30 Käed külge! disainiharjutus
11.30-12.30 Sotsiaalne disain Eestis? Aruteluring ja kokkuvõtted.

Läbiviijad

Mõttekoda viib läbi Diana Tamm. Diana töötas aastatel 2008-2012 Eesti Disainikeskuses haridusprojektide juhina ja töötab täna arengukoostöö organisatsioonis Mondo. Diana algatas DesignLAB Orissa projekti, mille raames said selle aasta veebruaris Indias kokku 26 osalejat Eestist, Taanist, Nepaalist ja Indiast, et õppida disainiprotsessi rakendamist sotsiaalsete väljakutsete lahendamisel.

Kärt Ojavee on tekstiilidisainer, kes on spetsialiseerinud tarkade tekstiilide arendamisele ja loomisele. Peale seeriatoodete kaubamärgi KO! alt, arendab ta ka erinevaid kontseptuaalsemaid projekte ja avalikesse ruumidesse, näiteks haiglatesse, mõeldud tooteid. Eesti Kunstiakadeemia tekstiilitudengeid juhendades on Kärt osalenud Tallinna Tondi Põhikooli liitpuudega lastele loodud tunnetustoa loomisel.

Palun andke oma osalemisest teada registreerudes reedeks, 6.juuniks siin: http://alturl.com/43uvy

Viited sotsiaalse disaini projektidele ja materjalidele:

Belgias loodi disainerite abiga eakate kasutajaprofiilid, et lihtsustada neile suunatud sotsiaalpoliitika planeerimist, vt lähemalt http://www.wereldvannestor.be/
Inglismaal kaasati disainereid kuritegevuse vähendamisse Design Out Crime programmi nime all – üks disainilahendustest, Ultimate Pint Glass
Disainiettevõte IDEO töötas San Franciscos välja lahendusi koolilõunate õpilastele atraktiivsemaks muutmiseks

Töötoa läbiviimist toetab Euroopa Komisjon Sharing Experience Europe projekti raames (SEE – 11 partneri/9 riigi koostööprojekt disainiteemade integreerimise kiirendamiseks innovatsioonipoliitikatesse ning –programmidesse; www.seeplatform.eu ).