Sotsiaalse innovatsiooni konkurss

13. august, 2014

kyskKonkursi raames toetatakse ühte või kahte jätkusuutlikku ja mõnele ühiskondlikule probleemile uudset lahendust pakkuvat projekti kokku kuni 20 000 euroga.

Lisaks rahalisele toetusele pakub Heateo Sihtasutus võitja(te)le võimalust liituda Heateo portfelliga ja saada seeläbi idee teostamise osas sisulist abi ja nõustamist portfellijuhi, ekspertide ja vabatahtlike käest.

Projekti võib ellu viia alates 1. jaanuarist 2015 kuni 31. detsembrini 2015.

Toetust saab taotleda avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, mis ei ole riigi ega kohaliku omavalitsuse, erakonna, äriühingu(te) või ettevõtjate liidu, ametiühingu või kutseliidu valitseva mõju all.

Taotlusi ootame hiljemalt 16. oktoobriks  2014.a kell 15.00. Taotlus peab olema esitatud allkirjaõigusliku isiku poolt allkirjastatuna digitaalselt e-posti aadressil kysk@kysk.ee või paberkandjal SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Toompuiestee 33A, 10149 Tallinn. Paberkandjal esitatud taotluse peab samaks ajaks esitama ka elektrooniliselt.
 
Täpsemad nõuded taotlusele ja lisainfo konkursi kohta leiab siit.