Studies and strategies

25. november, 2010

 

2010

 

ETI


Creative Metropoles – Situation analysis of 11 cities (inglise keeles)
Rahvusvahelise INTERREG IVC projekti “Creative Metropoles” raames valminud põhjalik uuring Tallinna ning mitmete teiste Euroopa linnade loomemajanduse arendamise kohta. Võimalik tutvuda projekti partnerlinnades loomemajanduse arendamiseks kasutuselolevate toetusmeetmetega.

 

Tartu LV

Hands-on: Regional Strategies for Creative Industries in Bergen, Tartu and Turku
Tartu, Bergeni ja Turu linnade ühisprojekt, mille eesmärk oli töötada välja soovitused loomemajanduse arendamiseks ja koostada igas osalevas linnas kohalik loomemajanduse strateegia. Projekti toetas Nordic Innovation Centre.

ETI: Eesti Tuleviku-uuringute Instituut
allikas: Kultuuriministeeriumi arendusosakond