Sündimas on üle-Euroopaline programm “Loov Euroopa”

06. august, 2013

Airiin Lehtmets web

Euroopa Liidu asjade nõunik Airiin Lehtmets: „Loov Euroopa“ raamprogrammi eesmärk parandada eelnevate programmide puudujääke ning kasutada optimaalselt ära loovsektorite potentsiaali, et suurendada nende majanduslikku suutlikkust ja konkurentsivõimet Euroopa 2020 strateegia kontekstis.” LOE EDASI