Suunaga tulevikku: RE-studio

05. veebruar, 2016

Tartu Kõrgema Kunstikooli (TKK) tekstiiliosakonna ja mööbliosakonna üliõpilased esitlevad  9.-13. veebruaril Stockholmi mööbli- ja valgusmessil koostööprojekti RE-studio, mis annab uue elu hüljatud mööbliesemetele. TKK tutvustab üliõpilaste ühisprojekte messi Greenhouse alal juba seitsmendat korda.

Üliõpilased keskendusid projektis RE-studio jätkusuutliku mõtteviisi analüüsile oma/isikliku/ühise ruumi kontekstis, lähtudes ühiskonnas järjest teravamalt esilekerkivast ületarbimise probleemist ja taas/uuskasutuse vajadusest. Projektis otsitakse vastuseid küsimustele: Mis on ruum? Mitu elementi moodustavad keskkonna? Mis lugu jutustavad esemed ja nendest loodud ruum? Mis teeb ruumist oma ja kuidas luua ühiselt kasutatav omaruum? Mis on eeldused toimiva töökeskkonna loomiseks? Eesmärk on tähelepanu juhtimine ressursside kasutamisele mööbli- ja tekstiilidisainis ning sisekujunduses tervikuna.

Projektis osalejad sisustasid ühise stuudioruumi, mis loob võimaluse erinevate loominguliste isiksuste koostööks. Stuudio sisustuses on kasutatud hüljatud ja identiteedi kaotanud mööbliesemeid, millele noored disainerid andsid uue funktsiooni ja välimuse.
Iga mööblieseme puhul uurisid ja dokumenteerisid osalejad selle hetkeseisundit, kuid püüdsid aimata ka lugusid, mis jäävad tänasele eelnevasse aega. Nii sündisid esemete elulood, mis annavad ühe võimaliku selgituse nende päritolule.
Uue võimaluse saanud esemetest sündinud RE-studio on üliõpilaste ühine platvorm, mis toetab erinevate valdkondade koostööd ka tulevikus.

Projektis osaleb 12 TKK üliõpilast ning 3 mööbliosakonnas ERASMUS+ programmi raames õppivat välisüliõpilast.
Projekti juhendavad Jaak Roosi (mööblidisain, sisearhitektuur),  Aet Ollisaar (tekstiilidisain, interjööri lahendused, projekti juhtimine) ja Marju Roos (tekstiilidisain, interjöörilahendused, projekti assistent).

Projekti tulemust eksponeeritakse 9.-13.02.2016 Stockholmi Mööblimessi Greenhouse`i paviljonis asukohaga VH04:21.

Projekti toetavad: Eesti Kultuurkapital ja AS Kroonpress.

Projekti trükis: http://issuu.com/artcol/docs/re-studio
Projekti Facebooki leht: www.facebook.com/restudioartcol/