Täiendati Eesti Kultuurkapitali üleseid jaotamise põhimõtteid

13. jaanuar, 2010
Eesti Kultuurkapitali nõukogu kehtestas (protokoll nr 8/2009-S09 24. 11. 2009) täiendatud Kultuurkapitali ülesed jaotamise põhimõtted, mis rakenduvad alates 01.01.2010.a.
Kultuurkapital ei toeta:
– taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
– päevarahasid;
– vastuvõttude ja bankettide toitlustamist;
– pidevaid pikaajalisi aruandevõlglasi ja/või aruande esitamise tähtaega 30 päeva ületanud   aruandevõlglasi. Nendele arundevõlglastele ei eraldata stipendiume kahe järgneva jaotuse jooksul;
– ebaselgeid ja puudulikult vormistatud taotlusi;
– ehitus- ja renoveerimistöid v.a. riiklikult tähtsad kultuuriobjektid (EKS §2 p 5);
– heategevusprojekte (nt. Heategevusüritustel osalejatele sipendiumide eraldamine)
– traditsiooniliste rahvaürituste (jõulud, jaanipäev jne), riiklike pühade ja pidulike ürituste korraldamist,

Stipendiumide eraldamise tingimused:
– omafinantseerimine ja/või omaosalus peab olema projektides vähemalt 10% s.h. tegelik eelarve täitmine ehk aruandest lähtuvalt.