Tallinn hakkas toetama väikeettevõtjate osalemist välismessidel

03. aprill, 2019

Tallinna Ettevõtlusamet alustas esmaspäevast, 1. aprillist välismessitoetuse taotluste vastuvõttu – eesmärk on toetada Tallinna väikeettevõtjate eksponenendina osalemist valdkondlikel välismessidel, soodustada ettevõtjate kontaktvõrgustiku laienemist ning suurendada nende konkurentsivõimet ja ekspordivõimekust.

Toetust antakse tootmisega tegelevale või teenuseid osutavale Tallinna ettevõttele, kes on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta, esitanud äriregistrile vähemalt ühe majandusaasta aruande ja kelle viimase majandusaasta käive jääb vahemikku 20 000-200 000 eurot. Taotleja käibe ülemmäär 200 000 eurot on kehtestatud seetõttu, et sellise käibega ettevõtjad saavad välismessitoetust taotleda juba riiklikul tasemel ehk Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt.

Toetuse ülemmäär ühe taotleja kohta on 8000 eurot kalendriaastas ja seda saab taotleda kuni kahel välismessil osalemiseks. Toetust antakse kuni 80% ulatuses tegelikult tehtud abikõlblikest kuludest. Toetatavad on üksnes otse messikorraldajale tasutud messil osalemisega seonduvad olulisemad kulud: messile registreerumise kulu, stendipinna üürikulu, messipääsme ja messile akrediteerimise kulu ning messi ametlikku kataloogi ja elektroonilisse andmebaasi kandmise kulud. Abikõlbulikud ei ole sõidu-, majutus- ja lähetuskulud, stendipinna sisustamise ja kujundamise kulud ning kauba transpordi- ja tollikulud.

Loe edasi siit