Tallinn selgitab taas välja aasta kultuuriteo

23. november, 2009

Vastavalt Tallinna linnavalitsuse korraldusele kuulutati välja konkurss „Tallinna kultuuritegu 2009″, mille eesmärk on tunnustada pealinnas toimunud olulisi, uuenduslikke ning märkimisväärseid kultuurisündmusi ja -tegevusi või positiivse elamuse andnud loovisikuid ja kultuurisündmuse tegijaid. Abilinnapea Kaia Jäppineni sõnul kannab Tallinn 2011. aastal Euroopa kultuuripealinna tiitlit ning Tallinna kultuurielus tähelepanuväärsete algatuste ja sündmuste tunnustamine kultuuriteo auhindadega toetab igati Euroopa kultuuripealinna ambitsioone. „Aasta kultuuriteo tunnustamisega soovime süvendada huvi Tallinna mitmepalgelise kultuurielu vastu ning motiveerida positiivse elamuse taganud kultuurisündmuse tegijaid,” märkis Jäppinen.

„Tallinna  kultuuritegu 2009″ on Tallinna kultuurielus tähelepanu äratanud sündmus, teos, tegu või loominguline saavutus, mis paistab silma nii originaalsuse kui mõtteerksuse poolest ning on uuenduslik ja Tallinna kultuurielu rikastav. Tunnustusauhinna nominentideks võib esitada loovisikuid, organisatsioone või kollektiive, kelle panus linna 2009. aasta kultuuriellu on olnud olulise väärtusega, ning mis paistavad silma originaalsuse ja mõtteerksuse poolest. Preemia nominente võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid kuni 18. detsembrini. Iga esitaja võib esitada ühe nominendi loovisiku ja ühe nominendi kollektiivi või organisatsiooni kategoorias. Nominente saab esitada Tallinna veebilehel aadressil http://www.tallinn.ee/kultuuritegu, samuti e-postiga ja posti teel. Auhinna nominendiks ei saa esitada iseennast.

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti 2009. aasta kuludes on konkursi  „Tallinna kultuuritegu 2009″ eelarveks ette nähtud  100 000 krooni. Auhinnasaajaid tunnustatakse ning preemiad makstakse välja 2010. aasta jaanuaris.

Tallinna kultuuriteo tunnustusauhindu on välja antud 2005. aastast.