Tallinna Arhitektuuribiennaal kuulutab välja visioonivõistluse STREET 2020

20. juuli, 2011

8.-11. septembrini leiab aset Tallinna Arhitektuuribiennaal (TAB). Esimene TAB keskendub arhitektuuri, maastikuarhitektuuri ja urbanismi teemaderingile, mille võtab kokku rahvusvaheliselt tuntud nimetus maastikuurbanism.

TAB´i raames kuulutatakse välja ka visioonivõistlus Street 2020, mille ülesandeks on kirjeldada maastikuurbanismi fookusega tänavale.

 

Visioonivõistluse Street 2020 ülesandeks on mõtestada ning  kirjeldada, milline võiks olla ühendav, ühilduv ja sujuvalt läbitav mitmekesine linnamaastik, keskendudes täpsemalt ühe tänava näitele. Võistlustöid hindab žürii kooseisus: Eva Castro, arhitekt (AA SchoolPlasmastudioGroundlab) ja

Endrik Mänd, peaarhitekt (Tallinna Linnavalitsus).

Parimaid võistlustöid premeeritakse vastavalt: 1 koht 3000 eur, 2. koht 2000 eur, 3. koht 1000 eur + 7 äramärkimist. Samuti publitseeritakse parimad tööd näituse kataloogis.

CASE STUDY : PÕHJAVÄIL (tausta kirjeldus)

Üheksakümnendate autostumisbuum on Tallinna tänavad muutnud valdavalt autokeskseteks liikluskoridorideks, kus jalakäijate ja jalgratturite  mugav liikumine  on teisejärguline. Selle ilmekaks näiteks on asjaolu, et linnal puuduvad igasugused kvaliteedinõuded tänavakatetele. Kuigi linn on rajanud mitmeid jalgrattateid, on kergliikluse ja  loomulik sidumine tänavaruumiga siiani alles lapsekingades. Hästitoimiv linn peaks evima aga sidusat võrgustiku-laadset struktuuri.

Võistlustööde tähtaeg: 01.07.2011 (16:00 GMT +2)

TAB visioonivõistluse tingimustega saab täpsemalt tutvuda TAB kodulehel: www.tab.ee

Tallinna Arhitektuuri Biennaal on uus arhitektuuri ja linnaplaneerimise foorum, mis jätkab endise triennaali traditsioone, aga seda uues ja värskes vormis. Kokku saavad teooria ja praktika, kogenud tegijad ja noored. Visioonivõistlus on suunatud eeskätt noortele, kes võivad enda jaoks vabalt tulevikku kujundada, teha ruumi värsketele mõtetele. Küsime, milline võiks olla maastikuline urbanism Eestis?

Ambitsioon on näha maastikulises urbanismis nn kolmandat teed, mis lahendaks linnalisi probleeme. Maastikulise urbanismi kui hübriidnähtuse üks ülesanne võiks olla looduslike struktuuride ja seaduspärasuste kaudu aidata paremini mõista, kuidas kujunevad ja arenevad eluskooslused, milleks on tinglikult ka linnad. Maastikuline urbanism võiks anda ka vastuseid, kuidas suunata linnalisi protsesse seestpoolt ja käigu pealt, nii et samal ajal terviksüsteem säilitaks tasakaalu. Mõiste maastik on siin kasutusel eeskätt kui sidususe, mõõtkavalisuse ja operatiivsuse mudel.

TAB koosneb kolmest põhiüritusest: Tallinna visioonivõistlus, seminar ja kuraatornäitus.

TAB´i korraldab Eesti Arhitektuurikeskus koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Tallinna linnaga.

Lisainfo:
Villem Tomiste
TAB kuraator
Mob: +372 5517 040
E-post: villem@tab.ee
www.tab.ee