Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid omandasid Euroopa äri- ja innovatsioonikeskuste võrgustiku liikmestaatuse

10. detsember, 2012

image001Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid on omandanud täieõigusliku Euroopa äri- ja innovatsioonikeskuste võrgustiku liikmestaatuse. Euroopa äri- ja innovatsioonikeskuste võrgustik (EBN) loodi 1984. aastal Euroopa Komisjoni, Euroopa äriliidrite ning selleks hetkeks juba tegevust alustanud äri- ja innovatsioonikeskuste ühisel initsiatiivil. Tegemist on juhtiva valitsusvälise üle-Euroopalise suhtevõrgustikuga, mis ühendab enam kui 200 erinevat äri- ja innovatsioonikeskust, inkubaatoreid ja erinevaid ettevõtluskeskuseid. Katusorganisatsioon pakub abi ja tuge rahastamisvõimaluste leidmisel ning soodustab igati erinevate valdkondade äriedulugude jagamist.

 

Tallinna Ettevõtlusinkubaatorite inkubatsioonijuht Mart Brauer on veendunud, et kuulumine EBN´i liikmete sekka võimaldab ettevõtlusinkubaatoritel senisest veelgi tõhusamalt olla toeks iduettevõtete käivitamisel, täiustada inkubatsiooniteenuseid ning toetada inkubante ekspordiprotsessis. Suureks kasuteguriks on EBNi soft-landing platvorm, mille raames saavad Tallinna Ettevõtlusinkubaatorite ekspordiambitsiooniga ettevõtted kasutada partnerinkubaatorite teenuseid sihtriikides. „See tähendab kiiremat, madalamate kuludega ja riskivabamalt ekspordiga alustamist sisuliselt üle kogu Euroopa,“ kinnitab Mart Brauer.

Lisaks on inkubantidele tagatud ligipääs välismaiste ekspertide ning mentorite teadmistele ning kogemustele. Tallinna Ettevõtlusinkubaatorite juhatuse liige Anu Lõhmus rõõmustab: „Kahtlemata loob liikmelisus suurepärased võimalused osalemaks rahvusvahelistes koostööprojektides, mis omakorda aitab nii inkubaatoril kui ka inkubantidel õppida rahvusvahelistest edulugudest,  suurendada teadmistepagasit ning laiendada kontaktvõrgustikku.“

EBNi liikmestaatus võimaldab taotleda ametlikku Euroopa Komisjoni akrediteeringut, mis annab 2013. aastal Tallinna Ettevõtlusinkubaatorile  rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedimärgistuse. See on omakorda kindel märk nii koostööpartneritele kui ka inkubantidele pakutavate teenuste usaldusväärsusest.

Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid on 2006. aastal loodud ettevõtluse tugistruktuur, mille eesmärgiks on toetada jätku- ja kasvusuutliku ettevõtluse kasvu ning vähendada alustava ettevõtja arenguriske inkubatsiooniteenuste pakkumise kaudu. Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid  opereerivad Tallinnas kolme ettevõtlusinkubaatorit kogupinnaga ca 2500 m2: Loomeinkubaatorit, Ülemiste ettevõtlusinkubaatorit ja Kopli ettevõtlusinkubaatorit.