Tallinna ettevõtlusinkubaatorid otsivad uusi edulugusid

15. august, 2010
Kui oled ettevõtlik inimene, kes on huvitatud oma äri edukast käivitamisest, siis on inkubatsiooniteenus on mõeldud just sinule!

Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutus (ESA) ootab endaga liituma nii tegutsevaid ettevõtteid kui ka neid ettevõtjad, kes on alles astumas esimesi samme oma äriidee teostamisel.

Ettevõtllisinkubaatori toel on viimase viie aasta jooksul lendu tõusnud kümneid edukaid ettevõtteid, mida peegeldab ka aastast-aastasse kasvav liituda soovijate arv. Üksnes käesoleva aasta kevadel võtsid Tallinna ettevõtlusinkubaatorid vastu 83 liitumistaotlust erinevates ärivaldkondades tarkvaraarendusest kuni disainrõivaste tootmiseni.

ESA inkubatsiooniteenuse kasutamiseks tuleb esitada taotlus, millele annavad hinnangu inkubaatori ettevõtluskonsultandid. Hinnang antakse nii äriidee turusuutlikkuse ja kasvupotentsiaali kui ka seda realiseeriva meeskonna lõikes. Positiivsele analüüsile järgneb ettevõtluskoolitus, mille käigus omandavad ettevõtjad oma äri edukaks elluviimiseks vajalikud teadmised ning koostavad põhjaliku äriplaani.

Ettevõtluskoolitus lõpeb äriplaani esitlusega, mille edukas läbimine on eelduseks inkubaatori ettevõtteks saamisele ja inkubatsiooniteenuse kasutamisele.

Inkubatsiooniteenuse raames pakub inkubaator oma tuge äristrateegiate planeerimisel, rahastamistaotluste koostamisel, ettevõtluskompetentside tõstmisel, partnervõrgustiku laiendamisel ning ekspordivõimekuse arendamisel.

Taotluse leiab aadressil http://www.esa.ee/taotlus

Taotluste esitamise tähtaeg on 6. septembrini 2010. Täidetud taotlused tuleks koos vajalike lisadokumentidega saata elektrooniliselt digitaalallkirjaga varustatult aadressile info@esa.ee või tuua tööpäevadel kl 9-17 ESA ettevõtlusinkubaatoritesse.

Lisainfo ettevõtluskonsultantidelt:

Loomeinkubaator – Ele-Mall Vainomäe (tel  604 0621, 506 7881, elemall@esa.ee, skype: elemall)

Ülemiste ettevõtlusinkubaator – Mart Brauer (tel 683 7947, 511 1920, mart@esa.ee, skype: martbrauer)

Kopli ettevõtlusinkubaator – Peeter Mõistlik (tel 683 8102, 505 4901, peeter@esa.ee, skype: peeter.moistlik)

Üldinfo: 683 7940, info@esa.ee, www.esa.ee