Tallinna Manifest kaardistab vahendid loomemajanduse arenguks

12. detsember, 2011

altOktoobris Tallinnas toimunud rahvusvahelise loomeettevõtluse teemalise konverentsi tulemusena on valminud Tallinna Manifest. Manifesti koostamises osales üle 200 loomemajanduseksperdi 25 riigist üle maailma.


 

Loomemajandus võtab aina selgemat rolli majanduskasvu suurendamisel, omades sealjuures paljudes valdkondades suurt lisaväärtust. Seega on tänases ülemaalmses majandusruumis oluline ümber hinnata loomemajanduse roll ning selles peituvad väärtused, samuti poliitikad ja strateegiad.

Manifest annab praktilised juhtnöörid, mida poliitikakujundajad saavad edukalt kasutada loomemajanduse arendamiseks. „Olen näinud väga palju sarnaseid dokumente, kuid võin öelda, et Tallinna Manifest erineb oma praktilisuse poolest. Dokument koondab enam kui 25 konkreetselt soovitust ja juhtnööri, mille abil kaasata loomemajandust erinevate linnade ja riikide arengukavadesse,“ kommenteeris kultuuriministeeriumi asekantsler kaunite kunstide alal Ragnar Siil.

Tallinna Manifestis pööratakse tähelepanu loovtalendi rollile haridus- ja töömaastikul, innovatsioonile loovettevõtete koostööl tavaettevõttetega ja muude organisatsioonidega. Analüüsiobjektiks on uue kaasaegse infrastruktuuri loomine eelkõige digiajastu kontekstis. Rõhutatakse nn „loovate linnade“ ja piirkondade tähtsuse kasvu ning loova juhtimise põhimõtteid.

Konverentsi korraldas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) koostöös Loov Eesti, Kultuuriministeeriumi ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Manifestiga saab tutvuda SIIN
http://www.looveesti.ee/attachments/141_Tallinn_Manifesto_Re-thinking_the_Creative_Economy_Dec2011.pdf