Tallinna Manifest kaardistab vahendid loomemajanduse arenguks

07. detsember, 2011

altOktoobris Tallinnas toimunud rahvusvahelise loomeettevõtluse teemalise konverentsi tulemusena on valminud Tallinna Manifest – loomemajanduse strateegilise arendamise tööriist.


Loomemajandus võtab aina selgemat rolli majanduskasvu suurendamisel, omades sealjuures paljudes valdkondades suurt lisaväärtust. Seega on tänases ülemaalmses majandusruumis oluline ümber hinnata loomemajanduse roll ning selles peituvad väärtused, samuti poliitikad ja strateegiad. Seega on Tallinna Manifesti eesmärk kergitada esile debatt, mis viib ülemaailmsel tasandil uute strateegiate  ning tegevusteni.

Tallinna Manifest kutsub üles uuenduslikusele loomemajanduse tegevuste ning strateegiate välja töötamisel. Dokument seab selged ja elujõulised raamid ekspertiisi arenguks, koostöö korraldamiseks, strateegiate ja poliitikate välja töötamiseks nii Euroopas kui mujal maailmas. Manifest kutsub üles avastava viise, kuidas luua toimiv ja terviklik loomemajanduse poliitika, et tekiks valdkonnaülene koostöö kultuuri, kunsti, majanduse, ühiskonna ja hariduse vahel.

Tallinna Manifest keskendus viiele teemale koos tööriistadega  analüüsiks ning lahenduse leidmiseks. Tähelepanu pööratakse loovtalendi rollile haridus- ja töömaastikul, innovatsioonile loovettevõtete koostööl tavaettevõttetega ja muude organisatsioonidega. Analüüsiobjektiks on uue kaasaegse infrastruktuuri loomine eelkõige digiajastu kontekstis. Rõhutatakse nn „loovate linnade“ ja piirkondade tähtsuse kasvu ning loova juhtimise põhimõtteid.

Manifesti autor on rahvusvaheline juhtiv loomemajanduse ekspert Tom Fleming koostöös konverentsil osalenud esinejate ning deelegaatidega kokku 25 riigist.

Manifestiga saab tutvuda SIIN
Dokument on kättesaadav inglise keeles