Tallinna Ülikool ja SSE Riga käivitavad 2011. aastal meedia innovatsiooni juhtimise magistriõppekava

26. juuli, 2010
TLU-lb6fd87789e31699326cbb4ac455d79211Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli (BFM) koostöös välispartneriga SSE Riga käivitab 2011. aastast uue ingliskeelse magistritaseme ühisõppekava “Media Innovation Management”.

Õppekava ühendab interaktiivse audio-visuaalse meediasisu tootmise õpe infotehnoloogia-, ettevõtluse- ja innovatsioonijuhtimise õppega, milles pannakse rõhk meedia ja IKT sektorite koostööle, selle raames uute väljendusvormide, mitmeid platvorme integreerivate meediatoodete ning neid toetavate ärimudelite otsingutele. Esimestel tegevusaastatel on plaanitud vastu võtta 15-25 tudengit, neist vähemalt kolmandik välismaalt.
Loodava magistriõppekava fookuseks saab olemas kaasaegse meedia-innovatsiooni kui nähtuse ja protsessi-juhtimise spetsiifika, mille juures oluline rõhk on ettevõtlusõppel, arvestades kaasaegsete konvergeeruvate meedia- ja IKT-toodete turgude spetsiifikat, nende võrgustikulist olemust ja koosnemist spetsialiseeritud mikro-ettevõtteist. Õppekava eesmärgiks on koolitada ettevõtlussuunitlusega spetsialiste, kel on teadmised ja oskused, mis puudutavad meediasisu viimist uutele interaktiivsetele platvormidele, multiplatvorm-sisu tootmist ning selle raames innovatiivsete meediatoodete ja ärimudelite väljatöötamist. Samuti toetada Eesti tootjafirmade ja meediaettevõtete võimekust digitaliseerumis- ja võrgustumisprotsessides ning tõsta nende ekspordivõimekust

Õppekava on kavandatud praktilise õppe kesksena. Kaheaastase kestuse jooksul on esimene aasta plaanis loengulise fookusega, teine aasta aga ennekõike praktiliste projektide teostamisega.

Praktikaid teostataks ennekõike partnerettevõtete juures, kus tudengid osalevad nende tegevuses ja teostavad samaaegselt oma lõpuprojekte. Tudengid lõpetavad meeskonnatööna magistriprogrammi traditsioonilise kirjaliku uurimustöö asemel praktilise projektiga, mida iseloomustab innovatiivsus nii kunstilises, tehnilises kui ka ärimudeli mõttes, mille juhendajateks on lisaks partnerülikoolide õppejõududele ka ettevõtlusparnerite töötajad.

Õppekava käivitub 2011/2012 õppeaastal. Projekt läheb maksma 3,6 miljonit krooni, projekti partneriteks on Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, AS EMT, Tele2 Eesti AS, Regio AS, AS Ekspress Grupp, AS Kanal.