Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli uuele hoonele asetati nurgakivi

31. mai, 2011

altTallinna Ülikoolis toimus 31.mail pidulik nurgakivi asetamise tseremoonia Ursa hoonele ehk nn Loomemajale, kus leiab endale uue kodu mitmeid aastaid rendipindadel tegutsenud Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakool.

Nurgakivi asetamisel osalesid rektor prof Tiit Land, TLÜ Balti Filmi- ja Meediakooli direktor Katrin Saks, sihtasutuse Archimedes juhatuse liige Eve Sild, Skanska EMV AS juhatuse liige Toomas Alle ning arhitektuuribüroo Salto esindaja Ralf Lõoke.

2012. aasta alguseks kerkib ülikooli Narva maantee kampuse sisehoovi viiekorruseline hoone, millele lisandub üks korrus maa-alusele parklale. Hoone brutopind on 4600 ruutmeetrit, sellest 1000 ruutmeetrit moodustab 30-kohaline parkla. Uues hoones on väga erinevaid ruume, sh kaks auditooriumi, kaks grupitööruumi, kolm seminariruumi, filmipaviljon, telestuudio, helistuudio, heli- ja valguspuldi ruumid, 108-kohaline kinosaal, filmitehnika hoiuruumid, grimmi- ja kostüümitoad, üks arvutiklass ning raamatu- ja filmilaenutuse tuba. Esimesele korrusele tuleb kohvik, viiendale puhkeala ja lugemissaal. Rekreatsioonialana on võimalik kasutada ka hooneesist ala, kuhu tuleb suviti välikohvik ja mida saab kasutada näiteks välikino või kontserdipaigana.

Uues hoones leiab endale kodu enne ruumikitsikuses ning rendipindadel tegutsenud Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakool (BFM). Sellega kujuneb BFMist üks moodsamaid filmikoole Euroopas. Ent uue hoone ressursse on võimalik kasutada õppetöö ja täiendusõppe läbiviimiseks ka teistel Tallinna Ülikooli loovalade õpetamisega seotud üksustel. Hoonet asub kasutama ligikaudu 400 õppurit, töökohti on majas 40.

Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land sõnas nurgakivi asetamisel: „Ursa maja valmimisega lõppeb oluline etapp ülikooli infrastruktuuri kaasajastamisel ning Kadrioru kampuse väljaarendamisel. Kuigi projektid on mahukad, on need ülikoolile jõukohased ning mul on hea meel, et Ursa hoone ehitus on investeering mitte üksnes ülikooli kui terviku, vaid kogu Eesti loomevaldkonna arengusse.“

„Filmikoolile on see kauaoodatud kodu, millest on unistatud BFMi loomisest peale. Mul on hea meel, et ülikooli südamesse kerkib maja, mis teeb filmikooli rahvusvaheliselt veelgi atraktiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks ning aitab seega kaasa Eesti kõrghariduse rahvusvahelistumisele. Aga see on ühtlasi maja, mis loob uued võimalused nii meie ülikoolile, Tallinna linnale kui ka kultuurile laiemalt. Tulevad ju siia kinosaal, filmi-, tele- ja helistuudiod, hooneesist ala saab aga kasutada nii ülikooli kui ka linna ürituste tarbeks. Seega on hoonest kasu saajaid enam kui üksnes ülikoolipere,“ sõnas Balti Filmi- ja Meediakooli direktor Katrin Saks.

Hoone projekteeris Salto arhitektuuribüroo OÜ (autorid Ralf Lõoke, Karli Luik ja Maarja Kask), mis võitis Tallinna Ülikooli poolt korraldatud arhitektuurivõistluse. Ursa ehitustöid alustati 3. jaanuaril 2011, hoone valmib 2012. aasta alguses. Hoone ehitustöid teostab Skanska EMV AS, kogu hoone maksumuseks kujuneb prognooside kohaselt 6,9 miljonit eurot (sh käibemaks), sellest 4,7 miljonit eurot on ülikooli omafinantseering. Ehitamist toetatakse 2,2 miljoni euroga Euroopa Sotsiaalfondi teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamise meetmest.

Lisainformatsioon Ursa hoone ehk Loomemaja projekti arengust on kättesaadav Tallinna Ülikooli kodulehelt. Pildid valmivast hoonest on kättesaadavad siit.