Tallinnas toimub rahvusvaheline disainipoliitikate seminar

06. detsember, 2010

Ealtesti Disainikeskuse ja Iirimaa Disaini Innovatsiooni Keskuse Centre for Design Innovation eestvedamisel toimub 6.-7. detsembril Tallinnas rahvusvaheline seminar Meeting of Minds: Next Generation of Design Support Programmes. Kahepäevase seminari eesmärk on leida parimad võimalused disaini rakendamise toetusprogrammide väljatöötamiseks ja elluviimiseks Eestis.
„Praeguses majanduskliimas on eriti oluline, et lisaks ettevõtete ja avalike teenuste uuenemisele muutuksid ka disaini rakendamise programmid ja poliitikad, et pidada sammu erialaste arengutega. Seepärast kogunevad Tallinnas kahepäevasele seminarile eksperdid kuuest riigist, et arutleda disaini rakendamise toetusprogrammide tuleviku üle ja anda sisend ka Eestis valmivale disainipoliitika tegevuskavale,“ sõnas Eesti Disainikeskuse juhataja, Ruth-Helene Melioranski.

„Viimase aastakümne jooksul on avardunud arusaamine jätkusuutlikkusest ja innovatsioonist ning nende poliitilise suunamise võimalustest. Täna ei viidata enam vaid tehnoloogiale või majanduslikele konkurentsieelistele, vaid käsitletakse ka mittetehnoloogilist uuenduslikkust ning sotsiaalseid arenguid. Majandusarengule lisaks tähtsustatakse ettevõtluspoliitikates üha enam vastutustundlikkust, ühiskonna heaolu kasvu ja keskkonnakaitset, loomingulist lähenemist, mistõttu on erinevate riikide valitsused, sealhulgas ka Eesti valitsus, asunud innovatsiooni ja säästva arengu saavutamise nimel kasutama loovamaid ja kaasavamaid protsesse, sealhulgas disaini,“ kommenteeris Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna peaspetsialist ja disainivaldkonna tegevuskava koostaja Kristiina Sipelgas.

Eesti Disainikeskus ja Centre for Design Innovation on kutsunud Tallinnasse disaini rakendamist toetavate programmide koostamise ja elluviimise eksperdid Suurbritanniast, Iirimaalt, Taanist, Uus-Meremaalt ja Brasiiliast, et selgitada välja, millised strateegiad disaini rakendamise ergutamiseks on efektiivsed ja edukad.

Seminar toimub rahvusvahelise projekti Sharing Experience Europe (SEE) raames. SEE on üheteistkümnest Euroopa disainiorganisatsioonist koosnev võrgustik, mis uurib võimalusi disaini kaasamiseks piirkondlikku, riiklikku ning Euroopa tasandi poliitikasse.

SEE projekti kaasrahastab INTERREG IVC programmi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fond.